Muzeum Polskie w Ameryce: to był dobry rok

Koniec roku skłania nas do podsumowań. O wnioskach z działalności i planach na przyszłość Muzeum Polskiego w Ameryce (MPA) mówią jego zwierzchnicy – prezes Maria Cieśla i dyrektor Jan Loryś. W rzeczywistości MPA dokonuje bilansu co kwartał, na regularnie organizowanych spotkaniach Rady Dyrektorów MPA. Omawia się tam raporty poszczególnych działów

Continue reading

Nuta zachwytu nad zbiorami muzycznymi Muzeum Polskiego w Ameryce

MPA posiada unikatową kolekcję muzyki drukowanej dla Polonii. Już na początku XX wieku zapotrzebowanie na polską muzykę, jak również muzykę w języku polskim było tak duże, że w większych skupiskach Polaków w Ameryce powstawały domy wydawnicze ukierunkowane na działalność etniczną. W pierwszej połowie września Muzeum Polskie w Ameryce (MPA) po

Continue reading

Ślady Biskupina w Archiwum Muzeum Polskiego

Fragment konstrukcji z drewnianych bali osady łużyckiej w Biskupinie z VIII w. p.n.e., kawałki misy pochodzące z około 700 r. p.n.e. oraz korespondencja ze Zdzisławem Rajewskim, archeologiem kierującym pracami wykopaliskowymi w Biskupinie – to materiały o niespotykanej wartości znajdujące się w Muzeum Polskim w Ameryce. Wspomniane eksponaty należą do niezwykle

Continue reading