984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The Grand Return

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

No products in the cart.

Back Checkout
Thank you Kindly

The Grand Return

Great Hall

Saturday, 2PM to 6PM
April 22, 2023

000000

The Polish Museum of America

pma@polishmuseumofamerica.org

https://www.polishmuseumofamerica.org/about-pma/

Organizer's other events

The Polish Museum of America and the Polish Studies Program at Loyola University Chicago

present

The Grand Return
The Journey of the Brotherhood of St Luke Paintings
from the Polish Pavilion at the 1939 New York World’s Fair 

Speakers
Dr. Peter Obst, Researcher,
Poles in America Foundation


Elżbieta Rogowska, Director,
Department of Restitution of Cultural Property, Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland


Tomasz Śliwiński, Counsellor,
Department for Restitution of Cultural Property, Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Free admission

Muzeum Polskie w Ameryce i Program Studiów Polskich na Loyola University w Chicago zaprasza na wykład w języku angielskim

zatytułowany:

Wielki powrót
Wędrówka cyklu obrazów Bractwa św. Łukasza z Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku

Mówcy:
Dr. Peter Obst, badacz,
Fundacja Polacy w Ameryce


Elżbieta Rogowska, dyrektor,
Departament Restytucji Dóbr Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP


Tomasz Śliwiński, radca,
Departament Restytucji Dóbr Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Bezpłatny wstęp.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.