984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Tytus Brzozowski. 12 Cities – Art Exhibition at the PMA

ArtExhibition

Event details

  • Great Hall
  • 2021-10-23 11:00 to 2021-12-11 19:00
  • An opportunity to meet the artist in person on Friday, November 12, at 7pm (Polish language event).
    Zapraszamy na spotkanie z artystą w MPA w piątek, 12 listopada o godzinie 19:00 (wydarzenie w języku polskim).
  • POLONIKA Institute

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

No products in the cart.

Back Checkout
Thank you Kindly

Tytus Brzozowski. 12 Cities – Art Exhibition at the PMA

Great Hall

2021-10-23 11:00 to 2021-12-11 19:00
October 23, 2021

000000

POLONIKA Institute

Organizer's other events

Tytus Brzozowski. 12 Cities – Art Exhibition at the PMA

Great Hall

2021-10-23 11:00 to 2021-12-11 19:00
October 23, 2021

PRINT

The POLONIKA National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad, together with the Polish Museum of America in Chicago, invite you to the exhibition “Tytus Brzozowski. 12 Cities.”

In the heart of the design capital of America!

* * *

The POLONIKA National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad, together with the Polish Museum of America in Chicago, invites you to the exhibition “Tytus Brzozowski. 12 Cities.”

It took Tytus Brzozowski six months to paint a series of watercolours commissioned by the POLONIKA Institute. The unique exhibition opens on October 23, 2021, and runs until December 11, 2021, with an opportunity to meet the artist in person on Friday, November 12, at 7 pm (Polish language event). Museum hours: Tuesday, Thursday and Saturday 11 am-4 pm; Admission - $10

Tytus Brzozowski is a painter, architect, and creator of fantastic and fairy-tale-like murals decorating the streets of Warsaw. The PMA will be showing 13 paintings by Brzozowski. It is his artistic vision of the cities in which Polonica* can be found: from Chicago and Padua through Lviv, Tbilisi to Rapperswil, charming and exceptional for the history of Poland.

Tytus’ works, which are created in his studio in Warsaw’s Praga district, are like an invitation to a surreal journey through a fairy-tale world, although “dressed” in real decorations. The form, the masterful detail, the occasional light-hearted look at reality – it is no wonder that this artist’s exhibitions always attract crowds.

“This time, I had the opportunity to travel the world and get to know the places important to me in a completely new way. Discovering Polish themes gave me a lot of satisfaction, I learned a lot,” says the artist. “The creation of each painting was a long-term process. Apart from understanding the city itself and finding its spirit, I also worked on the Polish elements hidden within. Everything started with conversations with the Institute’s team. During the many hours of meetings, I learned important facts as well as amusing or intriguing anecdotes that abound in our history. I found it interesting to explore the stormy relationship between Mickiewicz and Pushkin, and I was genuinely amused to hear about the Turkish ostrich assassination attempt during the Battle of Vienna ...”

The first watercolour, created in collaboration of Tytus Brzozowski with the POLONIKA Institute, presents the panorama of Chicago and emphasizes the metropolitan character of this American city. The painting shows the building of the Polish Roman Catholic Union of America housing the Polish Museum in America, the Copernicus Center, Roman Puciński Control Tower at the O’Hare airport, the Kosciuszko monument, and churches of St. Michael the Archangel, Holy Trinity, and St. Stanislaus Kostka. A trained eye will also notice the sculpture installation “Agora” by Magdalena Abakanowicz.

The author admits that working on a coherent series of paintings required a huge number of sketches. Not only was each individual watercolour important to him, but also the whole as a series, without repetition or falling into a tedious pattern. The colours played an important role in creating the atmosphere of the successive works. “Subdued Paris is completely different from colourful Vilnius”.

Supervision: Dorota Janiszewska-Jakubiak; Curator of the exhibition: Anna Ekielska; Project originator: Karolina Sałajczyk; Project coordinator: Jakub Krzeszowski
Contact for the media:
Rafał Jemielita, PR Specialist, rjemielita@polonika.pl, tel. +48 797 141 381
*The term “Polonica” (in Polish - Polonika) is defined as objects, documents or places originating from Poland or connected with Poland, located within the country or abroad.
The POLONIKA National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad is a specialised state cultural institution established in 2017 by the Minister of Culture, National Heritage and Sport, Piotr Gliński. The Institute carries out projects involving conservation, scientific research, education and popularisation. Thanks to them, material testimonies of Polish history are preserved and the memory of important people and significant historical facts for contemporary Poles is restored.
The Polish Museum of America (PMA), located northwest of downtown Chicago, is one of the oldest and largest ethnic museums in the United States. Established in 1935, it presents both permanent and temporary exhibitions related to the history of the American Polonia, and thus to the history of Chicago and the United States.

Instytut POLONIKA wraz z Muzeum Polskim w Ameryce (MPA) zapraszają na wystawę „Tytus Brzozowski. 12 miast”.

Pół roku zajęło Tytusowi Brzozowskiemu namalowanie cyklu akwarel, które artysta wykonał specjalnie dla Instytutu POLONIKA. 23 października rusza wyjątkowa wystawa, którą na żywo (do 11 grudnia) można oglądać w Sali Głównej Muzeum Polskiego. Zapraszamy również na spotkanie z artystą w MPA w piątek, 12 listopada o godzinie 19:00 (wydarzenie w języku polskim). Godziny otwarcia muzeum: wtorek, czwartek i sobota 11:00-16:00; Wstęp - 10$.

Tytus Brzozowski jest malarzem, architektem oraz twórcą fantastyczno-baśniowych murali zdobiących ulice Warszawy. Dzieła Tytusa, które powstają w jego pracowni na warszawskiej Pradze, są jak zaproszenie do surrealistycznej podróży przez świat baśniowy choć „ubrany” w prawdziwe dekoracje. Forma, mistrzowski detal, czasem spojrzenie na rzeczywistość z lekkim przymrużeniem oka – nie dziwi nas, że na wystawy tego artysty zawsze przychodzą tłumy.

W Muzeum Polskim będzie można obejrzeć 13 obrazów autorstwa T. Brzozowskiego. To jego artystyczna wizja miast, w których można znaleźć poloniki: od Chicago i Padwy przez Lwów, Tbilisi po urokliwy i wyjątkowy dla historii naszego kraju Rapperswil.

„Tym razem miałem okazję wyruszyć w świat i poznać ważne dla mnie miejsca w zupełnie nowy sposób. Odkrywanie polskich wątków dostarczyło mi mnóstwa satysfakcji, bardzo dużo się nauczyłem – opowiada twórca. - Powstanie każdego obrazu było długotrwałym procesem. Oprócz zrozumienia samego miasta i odszukania jego ducha pracowałem również nad ukrytymi w nim polonikami. Wszystko zaczynało się od rozmów z zespołem Instytutu. Podczas wielogodzinnych spotkań poznawałem zarówno ważne fakty, jak i zabawne czy intrygujące anegdoty, jakich pełno w naszej historii. Ciekawe było dla mnie badanie burzliwych więzi Mickiewicza z Puszkinem, szczerze też ubawiłem się, słysząc o tureckim zamachu na strusia dokonanym przy okazji bitwy pod Wiedniem...”

Pierwszy obraz, który powstał we współpracy Tytusa Brzozowskiego z Instytutem POLONIKA, przedstawia panoramę Chicago i podkreśla wielkomiejski charakter tej amerykańskiej metropolii. Na obrazie można odnaleźć budynek Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, będący jednocześnie siedzibą Muzeum Polskiego w Ameryce, Centrum Kopernika, wieżę kontrolną im. Romana Pucińskiego na lotnisku O’Hare, pomnik Kościuszki oraz kościoły: św. Michała Archanioła, Św. Trójcy, św. Stanisława Kostki. Wprawne oko dostrzeże także instalację „Agora” Magdaleny Abakanowicz.

Autor przyznaje, że praca nad spójnym cyklem obrazów wymagała ogromnej liczby szkiców. Ważna była dla niego nie tylko każda akwarela z osobna, lecz także całość jako seria bez powtarzalności, czy popadania w nużący schemat. Dużą rolę przy budowaniu nastroju kolejnych prac odgrywała ich kolorystyka. Stonowany Paryż jest przecież zupełnie inny niż kolorowe Wilno, czy chłodny Petersburg. „Był to dla mnie ważny impuls do poszerzenia palety...” – twierdzi akwarelista.

Opieka merytoryczna: Dorota Janiszewska-Jakubiak; Kurator wystawy: Anna Ekielska; Pomysłodawca projektu: Karolina Sałajczyk; Koordynator projektu: Jakub Krzeszowski
Kontakt dla mediów: Rafał Jemielita, specjalista ds. PR, rjemielita@polonika.pl
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów i przywracana pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.
Muzeum Polskie w Ameryce (MPA), położone na północny zachód od centrum Chicago, jest jednym z najstarszych i największych muzeów etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Założone w 1935 roku, prezentuje zarówno wystawy stałe, jak i czasowe, związane z historią Polonii amerykańskiej, a tym samym z historią Chicago i Stanów Zjednoczonych.

"Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time."

Tytus Brzozowski. 12 miast | Autor akwareli o swoim projekcie