The Polish Army in France 1917–1919
Accession#:
2011.002
Collection:
Polish Army in France
Object ID:
2011.002.0008
Photographer:
Rozanski
Place:
Chicago, IL
Title:
Kpt. K. Kleczkowski
Year Range from:
1917
Year Range to:
1918
Description:
Black and white photographic postcard depicting kpt. K. Kleczkowski; subject wearing Polish Army in France uniform, looking into the camera.

Captain Kleczkowski led the recruitment capaign in the US on behalf of the French–Polish Military Mission

Kapitan Kleczkowski prowadzil w Stanach kampanie werbunkowa z ramienia Misji Wojskowej Francusko–Polskiej
(Czyn zbrojny wychodzctwa polskiego w Ameryce, str. 584)

Click to Enlarge
Kpt. K. KleczkowskiKpt. K. Kleczkowski
Kpt. K. KleczkowskiKpt. K. Kleczkowski