The Polish Army in France 1917–1919
Accession#:
2016.03
Collection:
World War I
Date:
1918
Object ID:
2016.03.0033
Object Name:
Diploma
People:
Skoniecki, Ks. proboszcz A. A.
Scope & Content:
"Krzyz zaslugi Armii Polskiej z Ameryki" dla ks. proboszcza A. A. Skonieckiego z Turners Falls, Mass., od Stow. Weteranow Armii Polskiej w Ameryce, za zaslugi przy tworzeniu Czynu Zbrojnego Wychodzstwa Polskiego w Ameryce w latach 1916–1918|

Cross of Merit of the Association of the Polish Army Veterans in America

Title:
"Krzyz zaslugi Armii Polskiej z Ameryki" | Cross of Merit of the Association of the Polish Army Veterans in America
Click to Enlarge
"Krzyz zaslugi Armii Polskiej z Ameryki" | Cross of Merit of the Associatio