984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Muzeum Polskie w Ameryce – nie można nie zajrzeć

Praca w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce (BMPA) to prawdziwie pasjonujące zajęcie. Na co dzień bibliotekarze i wolontariusze BMPA otoczeni są serdecznymi czytelnikami, którzy z biegiem miesięcy i wraz z wzrastającą liczbą przeczytanych wspólnie i poleconych sobie nawzajem książek stają się sobie coraz bliżsi.

Przekazanie BMPA faksymile Konstytucji 3 Maja fot. J. Siegel

Przekazanie BMPA faksymile Konstytucji 3 Maja fot. J. Siegel

 

Zachowujemy się nieomal jak wielopokoleniowa i liczna rodzina o wspólnych zainteresowaniach czytelniczych. Goście BMPA przyjeżdżają w nasze progi z odległych przedmieść, często z dużymi torbami lub koszykami na książki i wypożyczają je dla siebie oraz dla swoich czytelniczych kręgów. Gdy przeprowadzają się – to zwykle ofiarowują bibliotece swoje książki, którymi pragną się podzielić z innymi. Zawsze pozytywnie reagują na nasze apele o zbieranie funduszy i wiemy, że można na nich liczyć – za co im nieustannie dziękujemy!

Pomimo lata, a właściwie dzięki niemu – w naszej bibliotece panuje niebywały ruch. Dzięki sprzyjającej porze roku klimatyzacji – biblioteka staje się miłą oazą, w której można spędzić dłuższy czas potrzebny na poszukiwanie lektur, a są to również chwile potrzebne na wychłodzenie organizmu. Panie zatrudnione w bibliotece nieustannie wpisują nowe tytuły do katalogu internetowego MAK +, który ogromnie ułatwił nam pracę. Katologowanie w internecie postępuje w dwóch obszarach: retrospektywnym i teraźniejszym. Wpisywane są do niego zarówno nowe książki, jak i te, które zostały skatalogowane bardzo dawno temu (przypominamy, iż BMPA w tym roku liczy sobie 98 lat), a ich obecność widoczna jest tylko w katalogu kartkowym. W katalogowaniu retrospektywnym dużą pomocą dla bibliotekarek są stażyści lokalnych uniwersytetów, a przede wszystkim Studiów Polskich na Uniwersytecie Loyoli. W ten sposób katalog internetowy BMPA szybko się powiększa i coraz więcej książek widocznych jest w aplikacji MAK + zatytułowanej „Czytelnik” dostępnej na smartfonach, gdzie można zalogować się i korzystać z wielu przywilejów przysługującym czytelnikom BMPA (członkostwo to tylko 25 dol. rocznie). Można również korzystać z tej aplikacji nie należąc do BMPA. Wtedy trzeba tylko wpisać w miejsce przeszukiwania „The Polish Museum of America Library”, aby skorzystać z naszej oferty. W ten sposób można szybciej zorientować się w stanie naszych prac i zasobu.

Przyjemne z pożytecznym

Tak się już składa od wielu lat, że bibliotekarki MPA podróżując do Polski zawsze łączą przyjemne z pożytecznym i prywatny urlop w rodzinnych stronach wykorzystują także na zacieśnienie więzi pomiędzy BMPA, a współpracującymi z nami bibliotekami z Polski. W zeszłym roku Krystyna Grell odwiedziła biblioteki we Wrocławiu i uczestniczyła w Stałej Konferencji Bibliotek i Muzeów poza Granicami Kraju. W roku obecnym natomiast dane było piszącej te słowa zwiedzić cztery biblioteki związane współpracą z BMPA. Odwiedziny w Polsce rozpoczęłam od Poznania i działającej tam i współpracującej z nami Biblioteki Księży Chrystusowców, która posiada imponujące zbiory poloników. Zwiedzenie budynku seminarium na Ostrowie Tumskim oraz biblioteki umożliwione mi zostało przez znanego wszystkim z pracy w parafii Trójcy Świętej w Chicago, świetnego teologa i tłumacza oraz współpracownika Muzeum księdza Antoniego Kleina TChr. Po bibliotece wspaniale oprowadził nas bardzo serdeczny dyrektor biblioteki, ksiądz Paweł Melczewski TChr, wskazując na podobieństwa pomiędzy naszymi instytucjami, na radości i bolączki związane z pracą biblioteczną. Obdarował też najnowszymi publikacjami.

W Warszawie dzięki życzliwości wielu współpracujących z nami ludzi dane mi było zwiedzić Bibliotekę Narodową, gdzie wspólnie z prezeską Polish Americans Librarians Association, Elżbietą Marszalik przeprowadziłyśmy bardzo interesujące rozmowy z Elżbietą Stefańczyk, przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz z Mikołajem Baliszewskim, wicedyrektorem Biblioteki Narodowej. Dzięki uprzejmości pani Marioli Nałęcz – kierownik Działu Muzycznego BN – od pięciu lat współpracującej z BMPA w zakresie katalogowania muzykaliów, zwiedziłyśmy samą Bibliotekę Narodową oraz Bibliotekę w Pałacu Krasińskich, gdzie znajdują się zachwycające Zbiory Specjalne. Po pałacu oprowadziła nas pani Aleksandra Kujawa-Eberharter – kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów Specjalnych wskazując na historię zbiorów i samego budynku oraz na plany i projekty na przyszłość.

W Warszawie byłam także gościem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie bardzo serdecznie zostałam przyjęta przez dyrektora Jacka Milera, zastępcę dyrektora Dorotę Janiszewską-Jakubiak oraz głównego specjalistę Karinę Chabowską. Od lat Departament Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury wspiera wysiłki MPA i dzięki temu wiele projektów, które już zostały lub będą przeprowadzone we współpracy z Polską zawdzięczamy rekomendacji i wsparciu, zarówno finansowemu, jak i merytorycznemu MKiDN.

Pobyt w Krakowie, to fascynująca dla mnie okazja zwiedzenia Biblioteki Jagiellońskiej, która została mi pokazana przez jej dyrektora prof. dra hab. Zdzisława Pietrzyka. Pan profesor gościł z wizytą w BMPA w 2006 roku i mamy nadzieję zagości u nas również w przyszłości. Zbiory specjalne, czytelnie, magazyny, dział konserwacji, dygitalizacji i klinika papieru zachwyciły mnie różnorodnością i rozmachem prowadzonych tam działań.

Pragnę przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim goszczącym mnie instytucjom i ich przedstawicielom oraz życzyć sobie oraz naszej bibliotece owocnej współpracy na przyszłość.

Zjazd bibliotekarzy

Pod koniec czerwca br. wspólnie z Krystyną Grell, dzięki współpracy z Polish American Librarians Association uczestniczyłyśmy w zjeździe American Library Association, jaki zorganizowany został w chicagowskim McCormick Place. Nasz udział w zjeździe rozpoczął się od przyjęcia w progach BMPA wizyty bibliotekarzy z całego kraju zainteresowanych tematyką polonijną. Bibliotekarze zostali także zapoznani ze zbiorami naszego Muzeum, Galerii i Pokoju Paderewskiego. Pobyt w bibliotece MPA zajął nam odpowiednio dużo czasu, aby zapoznać naszych gości z naszą działalnością i odpowiedzieć na wszystkie stawiane nam pytania. Podczas zjazdu udało się nam także pełnić dyżur przy stoisku PALA, zorganizowanym w sali wystawienniczej, a przy okazji rozpoznać możliwości przyszłej współpracy BMPA z różnymi firmami świadczącymi usługi bilioteczne. Było to dla nas bardzo kształcące doświadczenie!

 Wielka wyprzedaż

Lato upłynie nam pod hasłem przygotowań do dorocznej wyprzedaży duplikatów książek, która odbędzie się tym razem pod koniec lata – w dniach 14 i 15 września. Po wzmożonej wyprzedaży prowadzonej w czasie weekendu czytelnicy będą mogli w godzinach działalności biblioteki nabyć pozostałe po wyprzedaży książki po obniżonych cenach do końca września br. Bardzo zależy nam na tym, aby duplikaty książek odnalazły dobre, polskie domy, a nie zalegały półek w magazynach BMPA. Zyskamy dzięki temu konieczne miejsce dla tytułów poddawanych konserwacji i stale rosnącemu zasobowi naszej Biblioteki. W tym roku wyprzedaży w niedzielę towarzyszyć będzie szeroko zakrojona akcja popularyzatorska samego Muzeum, o której szczegółach dowiecie się Państwo wkrótce.

Darowizna Dziennika Związkowego dla MPA

Timothy i Phil z Dziennika Związkowego z przekazanym darem książkowym fot. M. Kot

Timothy i Phil z Dziennika Związkowego z przekazanym darem książkowym fot. M. Kot

 

We wtorek, 16 lipca została nam dostarczona donacja znacznej liczby książek – w większości przedwojennych z kolekcji Dziennika Związkowego. Jest ona kontynuacją istniejącej od lat współpracy, gdyż w naszych zbiorach posiadamy już książki pochodzące z Biblioteki Związku Narodowego Polskiego, jak i z samego Dziennika Związkowego. Dołączą one do zbioru publikacji sprzed 1945, którego katalog opracowuje obecnie wolontariusz BMPA Tom Laskowski. W katalogu tym znajduje się już ponad 10 tys. egzemplarzy bardzo ciekawych książek, które oczekują w większości na odkwaszenie, a niektóre z nich na bardziej złożoną konserwację. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wsparcia tego i innych projektów konserwatorskich BMPA.

Reprint Konstytucji 3 Maja

16 lipca miało miejsce w BMPA uroczyste przekazanie ozdobnej teki zawierającej faksymile oryginału oraz reprinty wydań z 1791 roku Konstytucji 3 Maja, jaką otrzymał Marszałek Parady Trzeciomajowej w Chicago, doktor Bronisław Orawiec od Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz. W spotkaniu uczestniczyła pośrednicząca temu procesowi Konsul Generalna Paulina Kapuścińska; doktor Bronisław Orawiec, Marszałek Parady Trzeciomajowej 2013 w Chicago; Maria Bronny Cieśla, prezes MPA, Joseph A. Drobot Jr., prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (ZPRKA) oraz przewodniczący Rady Dyrektorów MPA; Anna Sokołowska, wiceprezes ZPRKA i PMA; James Robaczewski, sekretarz/skarbnik ZPRKA; Jan M. Loryś, dyrektor MPA, bibliotekarze oraz wolontariusze Muzeum Polskiego w Ameryce. Reprint będzie ozdobą kolekcji cymeliów Muzeum Polskiego w Ameryce, zostanie natychmiast skatalogowany i jest 129. darem książkowym zarejestrowanym w bieżącym roku. Dar jest pięknie wydaną przez Wydawnictwo Sejmowe unikatową publikacją w formie ozdobnej teki zawierającej wzmiankowane faksymile oryginału, opracowanie naukowe i reprinty wydań z 1791 roku wraz z wkładką ilustracyjną. Wydanie powstało z okazji 220. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Redaktorem publikacji jest Andrzej Magierski, autorem projektu Zdzisław Byczek.

(Więcej zdjęć, informacji o programach BMPA i notatek z życia naszej instytucji odnajdziecie Państwo na naszym profilu Facebooka/Polish Museum Library. Polecamy także otwartą grupę dyskusyjną na Facebooku – Polish Museum of America Library. Aby otrzymywać powiadomienia o życiu muzeum i biblioteki, urządzanych przez nas imprezach itp. należy wykupić kartę członkowską MPA: www.PolishMuseumofAmerica.org

Serdecznie zapraszamy w nasze progi! Biblioteka czeka!

Małgorzata Kot

Bibliotekarze uczestniczący w Zjeździe ALA z wizytą w BMPA, czerwiec 2013 fot. M. Kot<br>Ks. Pawel Melczewski, dyrektor Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu fot. M. Kot<br>Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej fot. M. Kot<br>Lekcja biblioteczna w Pokoju Paderewskiego przeprowadzona dla uczniów Polskiej Szkoly Trójcy Świętej fot. T. Nowicki<br>Mariola Nałęcz, kierownik Działu Muzycznego Biblioteki Narodowej w Warszawie fot. M. Kot<br>Proces konserwacji starych druków BMPA<br>Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury – Jacek Miler przekazuje BMPA publikacje MKiDN<br>