984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

J a n  Z a w i l i ń s k i
Life in Chicago | Życie w Chicago | 1900-1924
Photographs from the Collection of the Polish Museum of America
March 6 – May 30, 2023
Open for tours Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday 11am-4pm

The surrounding photographs are images from albums of Jan Zawiliński, an avid amateur photographer who lived in Chicago’s Polish Downtown. He documented the community and recorded his family’s everyday activities, leaving behind a fascinating record of life in this Polish settlement and beyond in 1900-1924.
Julita Siegel, Exhibit Curator

For sponsorship opportunities and additional info contact:
julita-siegel@polishmuseumofamerica.org

Jan Stanislaw Zawiliński (1873-1929) - was born in Kołaczyce in Lesser Poland. He came to the United States in 1889 at the age of 16. Here, he worked at the Polish National Alliance (PNA), initially as a printer, later as a clerk, and then as an assistant to the Secretary General. In 1913, he was elected as Secretary General and held that office until 1928. He was a member of the Polish Falcons, the PNA, and PNA Group 257, Sons of Poland Society. He was one of the founders of the drama club at Holy Trinity parish. Zawiliński died suddenly of heart disease at age 56, on June 7, 1929, at 2:30 pm, while on his way home in a Cicero Ave. street car. He and his wife, Bronisława, had three daughters: Bronisława, Maryla, and Stefania.

Wybrane zdjęcia pochodzą z albumów Jana Zawilińskiego, zapalonego fotografa-amatora mieszkającego na terenie polskiego śródmieścia. Dokumentował on nieustannie swoich najbliższych i ich otoczenie pozostawiając interesujący zapis życia w tym miejscu i poza nim w latach 1900-1924.

Julita Siegel, kurator wystawy
Kontakt: julita-siegel@polishmuseumofamerica.org

Jan Stanisław Zawiliński (1873-1929) - urodził się w Kołaczycach w Małopolsce, do Stanów Zjednoczonych przybył w 1889 roku w wieku 16 lat. Tu pracował w Związku Narodowym Polskim (ZNP), początkowo jako drukarz, później jako urzędnik a następnie asystent sekretarza generalnego. W 1913 roku został wybrany na stanowisko sekretarza generalnego i urząd ten sprawował do 1928 roku. Był członkiem Sokolstwa Polskiego, ZNP, członkiem Towarzystwa „Synowie Polski” Gr. 257 ZNP. Był jednym z założycieli Kółka Dramatycznego przy kościele Św. Trójcy. Składały się na nie dwa oddziały: „Tow. oświaty młodzieży Św. Trójcy” dla młodzieńców oraz „Kwiat wolności” dla panien. Zmarł nagle o 2:30 po południu w tramwaju Cicero Ave., w drodze do domu; miał 56 lat; powodem śmierci była choroba serca. Miał żonę Bronisławę i trzy córki: Bronisławę, Marylę i Stefanię.

Exhibition Team:
Julita Siegel, Museum Curator
Daniela Wojas, Museum Assistant
Nia Oke Famakinde, Arts Intern
Barbara Kożuchowska, Museum Manager
Jan Góra, Exhibition Preparator
Elizabeth Dziadulewicz, PRCUA Graphic Designer
Patrycja Stepniak, Artist / PMA Volunteer

Exhibition Sponsor: The Polish Roman Catholic Union of America / PRCUA