984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Green Room

Green Room

The Polish Museum of America is pleased to announce that the project of modernization of the "Green Room" stage facilities was completed in December 2022. This project was co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland in the competition "Cooperation with the Polish Diaspora and Poles Abroad 2022 - Polonia Infrastructure ". This project included renovation and modernization of the room as well as the construction and installation of furniture.

This space stores materials needed to promote events held at the MPA, sound system, projector and minor museum collections. The newly installed passage to the stage is an introduction to its renovation and enables the coordination of events. The stage facilities are a great convenience for the work of the Museum and visitors.


Zaplecze sceniczne

Muzeum Polskie w Ameryce ma wielką przyjemność poinformować, że projekt modernizacji Zaplecza scenicznego „Green Room” został zakończony w grudniu 2022 r. Projekt ten był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2022 – Infrastruktura Polonijna”. Projekt ten obejmował prace remontowo-modernizacyjne pomieszczenia oraz zbudowanie i instalację umeblowania.

W magazynie tym przechowywane są materiały potrzebne do promocji imprez odbywających się w MPA, nagłośnienie, projektor i pomniejsze kolekcje muzealne. Nowo zainstalowane przejście na scenę jest wstępem do jej remontu oraz umożliwia koordynację imprez. Zaplecze sceniczne jest ogromnym udogodnieniem dla pracy Muzeum i odwiedzających nas gości. 

Serdecznie dziękujemy!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.