984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

100 Years of Polish Sailing

AnniversaryExhibition

Event details

  • Great Hall
  • 2024-08-16 18:00 to 2025-03-15 18:00
  • The National Maritime Museum in Gdańsk
  • +48 58 301 86 11

Contact event manager

1 2 3 4

Tickets details

  • $10.00 General Admission
Book tickets
Organized By The National Maritime Museum in Gdańsk Contact

Book your tickets

General Admission
$10.00
One time registration allowed for this ticket
$0
Thank you Kindly

100 Years of Polish Sailing

Great Hall

2024-08-16 18:00 to 2025-03-15 18:00
August 16, 2024

000000

The Polish Museum of America

pma@polishmuseumofamerica.org

https://www.polishmuseumofamerica.org/about-pma/

Organizer's other events

100 Years of Polish Sailing

Great Hall

2024-08-16 18:00 to 2025-03-15 18:00
August 16, 2024

The Polish Museum of America

984 North Milwaukee Avenue Chicago, IL 60642-4101

PRINT

100 Years of Polish Sailing

Polish Museum of America is proud to announce the opening of its highly anticipated exhibition, "100 Years of Polish Sailing," in collaboration with the National Maritime Museum in Gdańsk. This unique exhibition is set to embark on a maritime journey through the rich history of Polish sailing, offering visitors a captivating exploration of a century of maritime achievements, traditions, and innovations.

About the Exhibition:
"100 Years of Polish Sailing" invites visitors to delve into the fascinating maritime history of Poland, tracing the evolution of sailing over the past century. The exhibition will feature an array of panels, artifacts, multimedia presentations, and interactive displays that bring to life the stories of Polish sailors, their triumphs, and the enduring legacy of maritime exploration.

 

Highlights of the Exhibition:
The MPA's collection includes an intriguing array of souvenirs, meticulously curated through generous donations, forming a beautiful fabric of the nautical exhibition. These souvenirs, ranging from maritime items to archives and works of art, eloquently represent the essence of sailing. The symbolism behind wind-swept flags with faded national colors, donated to the museum after arriving at the port, transforms each piece into a treasure trove of souvenirs, preserving the truth about emigrant life and their deep connection to the sea.

The exhibition, to be held in the Main Hall of the Polish Museum of America, promises to be a comprehensive exploration of Poland's maritime heritage. Visitors will be treated to a visual feast of artifacts, each telling a unique story of Polish sailing over the last century.

 

Opening Event:
The exhibition will officially open its doors on August 16, 2024, at the Polish Museum of America in Chicago. The exhibition will be accompanied by a vernissage, featuring guest speakers, and events such as a shanty concert and a regatta.

Don't miss this once-in-a-lifetime opportunity to explore "100 Years of Polish Sailing" and discover the maritime spirit that has sailed through a century of history. The exhibition will continue to inspire and educate visitors until March 15, 2025.„100 lat polskiego żeglarstwa”

Muzeum Polskie w Ameryce z dumą ogłasza otwarcie długo oczekiwanej wystawy „100 lat polskiego żeglarstwa” we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Ta wyjątkowa wystawa wyrusza w morską podróż przez bogatą historię polskiego żeglarstwa, oferując zwiedzającym wciągającą eksplorację stulecia morskich osiągnięć, tradycji i innowacji.

O wystawie:
„100 lat polskiego żeglarstwa” zaprasza w fascynującą historię morską Polski oraz do prześledzenia ewolucji żeglarstwa na przestrzeni ostatniego stulecia. Na wystawie znajdą się panele, artefakty, prezentacje multimedialne i interaktywne pokazy, które przybliżą historie polskich żeglarzy, ich triumfy i trwałe dziedzictwo eksploracji morskiej.

Główne atrakcje wystawy:
Kolekcja MPA obejmuje intrygujący zestaw pamiątek, starannie wybranych dzięki hojnym darowiznom, tworzących piękną tkaninę wystawy żeglarskiej. Te pamiątki, od przedmiotów marynistycznych po archiwa i dzieła sztuki, wymownie reprezentują esencję żeglarstwa. Symbolika wychłostanych wiatrem bander o wyblakłych barwach narodowych, podarowanych muzeum po przybyciu do portu, sprawia, że każdy egzemplarz staje się skarbnicą pamiątek, zachowujących prawdę o życiu emigrantów i ich głębokim związku z morzem.

Wystawa prezentowana w Sali Głównej Muzeum Polskiego w Ameryce obiecuje wszechstronną eksplorację morskiego dziedzictwa Polski. Odwiedzających czeka wizualna uczta artefaktów, z których każdy opowie wyjątkową historię polskiego żeglarstwa na przestrzeni ostatniego stulecia.

Otwarcie:
Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 16 sierpnia 2024 roku w Muzeum Polskim w Ameryce w Chicago. Wystawie towarzyszyć będzie wernisaż z udziałem gościnnych mówców oraz wydarzenia takie jak koncert szantowy oraz regaty.

Prosimy nie przegapić tej jedynej w życiu okazji, aby poznać „100 lat polskiego żeglarstwa” i odkryć morskiego ducha, który żeglował przez stulecie historii. Wystawa będzie inspirować i edukować zwiedzających do 15 marca 2025 r.KOMUNIKAT PRASOWY:

Kontakt: info@polishmuseumofamerica.org

 

MUZEUM POLSKIE W AMERYCE I NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU PREZENTUJĄ:

 

100 LAT POLSKIEGO ŻEGLARSTWA - Wystawę celebrującą 100 lat polskiego żeglarstwa, 17 sierpnia – 15 marca 2025 roku.

WERNISAŻ: piątek, 16 sierpnia 2024 r., godz. 19-21, z poczęstunkiem i koncertem szant w wykonaniu polskiej grupy szantowej Młynn. Wydarzenie otwarte dla publiczności.

REGATY Z OKAZJI STULECIA POLSKIEGO ŻEGLARSTWA: Sobota, 17 sierpnia, godz. 10-15, w Montrose Harbor (Spotkanie we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku; koordynatorem tego wydarzenia jest Bogdan Ogórek, tel. 708-227-7700)

 

CHICAGO — 17 sierpnia 2024 – 15 marca 2025. Wystawa 100 lat polskiego żeglarstwa zaprasza zwiedzających do wgłębienia się w fascynującą historię morską Polski oraz zapoznania się z rozwojem żeglarstwa na przestrzeni ostatniego stulecia. Wystawa prezentuje polskie środowisko żeglarskie i dokumentuje historyczne rejsy transatlantyckie żeglarzy z Polski i Chicago, w tym rejs legendarnego jachtu Dal, którego kapitanem był Andrzej Bohomolec oraz rejs Poleszuka, żaglowca zwiadowczego z załogą pięciu młodych polskich harcerzy. Obie te żaglówki zawinęły do portu w Chicago.

Eksponaty żeglarskie, materiały archiwalne i dzieła sztuki o tematyce marynistycznej tworzą piękny wątek wystawy, będącej wspólnym dziełem Muzeum Polskiego w Ameryce i Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wśród różnych skarbów znajdują się smagane wiatrem bandery, modele żaglowców z Wystawy Światowej z 1939 roku, pamiątki związane z Ligą Morską w Ameryce i Polskim Związkiem Żeglarskim, a także pamiątki związane z Joseph Conrad Yacht Club i Polish Yacht Club Chicago. Pragniemy także uhonorować przeszłych i teraźniejszych żeglarzy oraz przybliżyć ten piękny styl życia nowemu pokoleniu.

 

100 Years of Polish Sailing | PMA (polishmuseumofamerica.org)

FOR IMMEDIATE RELEASE:

Contact: info@polishmuseumofamerica.org

 

The Polish Museum of America AND THE NATIONAL MARITIME MUSEUM IN GDAŃSK present:

100 Years of Polish sailing - An exhibit celebrating the 100th anniversary of Polish yachting, August 17 – March 15, 2025.

 

OPENING RECEPTION: Friday, August 16, 2025, 7 pm – 9 pm, with refreshments and entertainment provided by Mlynn Sea Shanties Music Band. Open to the public.

Special regatta COMMEMORATING the 100th anniversary of polish yachting: Saturday, August 17th, 10 am – 3 pm, at Montrose Harbor (Hosted in cooperation with the National Maritime Museum in Gdańsk; Bogdan Ogórek, PMA Regatta coordinator 708-227-7700)

 

CHICAGO—August 17, 2024 – March 15, 2025. 100 Years of Polish Sailing invites visitors to delve into the fascinating maritime history of Poland, tracing the evolution of yachting over the past century. The exhibit presents the Polish sailing community and documents historic transatlantic voyages of sailors from Poland as well as Chicago, including the voyages of the legendary Dal, captained by Andrzej Bohomolec, and Poleszuk, a scout sailing vessel manned by a crew of five young Polish scouts.  Both of these sailboats had their final port of call in Chicago.

Nautical artifacts, archival materials and artworks with a nautical theme form a beautiful thread in this upcoming exhibition, a collaborative effort of the Polish Museum of America and the National Maritime Museum in Gdańsk. Among the various treasures are wind-swept flags, models of sailing vessels from the 1939 World’s Fair, souvenirs related to the Sea League of America and the Polish Yachting Association, as well as memorabilia related to the Joseph Conrad Yacht Club and Polish Yacht Club. The Museum wishes to honor past and present sailors as well as to educate a new generation about this beautiful lifestyle.

100 Years of Polish Sailing | PMA (polishmuseumofamerica.org)

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.