984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Biblioteka Muzeum Polskiego w Ameryce ma już 99 lat

Historia Biblioteki MPA jest znacznie dłuższa niż historia Muzeum Polskiego w Ameryce. Uroczysta inauguracja działalności biblioteki, połączona z aktem poświęcenia jej przez ks. Jana Obyrtacza, odbyła się 18 kwietnia 1915 roku. Już trwają przygotowania do ważnego roku jubileuszowego.

Cymelia w BMPA fot.M. Kot

Znaczny rozwój biblioteki nastąpił po objęciu stanowiska bibliotekarza przez Mieczysława Haimana w 1934 roku, w okresie, gdy prezes Józef L. Kania rozpoczął starania o utworzenie muzeum. Wówczas też zdecydowano, że istniejąca już biblioteka zostanie przyłączona do nowo powstającego muzeum. Od tego momentu biblioteka stała się jego integralną częścią, chociaż nigdy nie była uwzględniona w oficjalnych nazwach placówki, ani w tej pierwszej – Muzeum i Archiwum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, ani w obecnej – Muzeum Polskie w Ameryce. Biblioteka jest ponadto siedzibą Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w Ameryce (Polish Genealogical Society of America).

Przez wszystkie minione lata w BMPA pracowało bardzo wiele osób, które nadal pozostają przyjaciółmi biblioteki. Poza zespołem ludzi zasłużonych dla BMPA możemy się poszczycić liczną grupą oddanych wolontariuszy, dzięki którym wszelkie prace postępują szybciej i sprawniej. Wolontariusze dysponujący wolnym czasem, dobrą wolą i laptopami są zawsze mile widziani. W BMPA panuje niepowtarzalna atmosfera, na którą składa się historia biblioteki, nakład pracy włożony w jej rozwój, wspaniały zespół utalentowanych bibliotekarzy i tradycja wynikająca z obcowania z ludźmi zakochanymi w książkach, którzy wspierają BMPA darami. To wszystko sprawiło, że dzisiejsza placówka stała się największą książnicą polską w Chicago oraz wizytówką polskości na ziemi amerykańskiej. Obecnie księgozbiór BMPA liczy ponad 100 tysięcy woluminów. Zbiory biblioteczne stanowią liczące się źródło wiedzy dla badaczy oraz są wykorzystywane przez ludzi o rozmaitych zainteresowaniach.

Lekcje biblioteczne nigdy nie są nudne fot.Tomasz McLees

Obchody jubileuszu stulecia biblioteki odbędą się w roku 2015. Cały obecny rok nakierowany jest na przygotowanie się do tego ważnego wydarzenia. Pełną parą idą prace nad katalogowaniem zasobu w systemie informatycznym. Staramy się systematycznie dodawać nowe książki do naszej internetowej bazy danych. W najbliższej przyszłości planujemy – poprzez członkostwo w katalogu światowym WorldCat – doprowadzić do takiego stanu, aby każdy poszukujący poloników lub książek o polskich korzeniach, mógł trafić do naszej placówki.

W roku ubiegłym zostaliśmy zaszczyceni niezwykłym darem serca, jako że pani Halina Presley Przydatek zapisała na rzecz MPA część pozostawionego spadku z przeznaczeniem na kolekcję biblioteczną i archiwalną. W tym roku dzięki pieniądzom z tego źródła zostanie stworzone profesjonalne pomieszczenie, w którym w odpowiedniej temperaturze i wilgotności przechowywane będą stare druki i cymelia biblioteczne. Dzięki grantowi pochodzącemu z opiekującego się od lat naszą placówką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Biblioteki Narodowej w Warszawie, przyjedzie na miesiąc do MPA specjalista ds. starodruków, aby pomóc zespołowi biblioteki przygotować materiał do katalogu, który zostanie wydany na początku roku jubileuszowego 2015. Program konserwacji starych druków zostanie ponownie w tym roku wsparty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzięki tym środkom konserwacji zostanie poddane następne 10 spośród najstarszych cymeliów z kolekcji MPA.

Plany na przyszłość obejmują także zorganizowanie bankietu okolicznościowego oraz wystawy czasowej poświęconej bibliotece, które upamiętnią jubileusz. Na wystawie będzie można zapoznać się z wybranymi eksponatami ze zbiorów, książkami z podpisami sławnych autorów oraz z poddanymi konserwacji starodrukami ze skarbca biblioteki. Jubileusz stanie się więc kolejnym krokiem służącym promowaniu Biblioteki MPA w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Już dziś zapraszamy Państwa do uczestnictwa w stuleciu Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce!

 

 

Małgorzata Kot

Biblioteka Muzeum Polskiego w Ameryce