984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Donate via PayPal 2018 Christmas Appeal

Click-Print-Fill-Send

Ściągnij-Wydrukuj-Wypełnij-Wyślij

2018 Christmas Appeal

Dear Friend of the PMA –
Thank you for being part of the Polish Museum of America community. It is through your continued support that the PMA endures as a vibrant Polonian cultural center. Because of individuals like you – who share our dedication to preserving and promoting Polish and Polish American heritage, the PMA is able to offer diverse and engaging programing and exhibitions, inspiring visitors and researchers across the globe.

100 years ago, the Polish American community came together under one cause – to work for the independence of our homeland. So many individuals cooperated in raising funds and material goods, and many more volunteered for battle, so that Poland would return to the world’s map in 1918. This year, together again, we celebrate the centennial anniversary of Poland regaining its nationhood. In honor of this significant event, the PMA researched the evidence of Polish American contributions, as displayed in the exhibit – “Polonia Goes to War.” Furthermore, documents bearing this evidence and long held in the PMA Archives in the Polish National Department Collection were entered into the UNESCO Memory of World registry. This recognition is so meaningful to the PMA’s mission.

And all of this – and more, was accomplished thanks to you!

As the independence celebrations continue – the “Polonia Goes to War” exhibit runs until March 10, 2019, we look to our shared past and continue to build a strong future together. We hope that you are able to support the PMA once again with a donation to the 2018 Christmas Appeal. Your contribution to the general operating fund – covering building utilities and improvements, employee payroll and benefits, exhibit development and installation, collection care and management, and so much more, will ensure further success in the New Year.

On behalf of the Board of Directors, Staff, and Volunteers of the PMA, in the spirit of the holidays and with wishes of peace and good cheer for the Christmas season, we remain gratefully yours,

As the PMA is a tax exempt 501(c)(3) not-for-profit cultural institution, your financial contribution would be tax-deductible to the extent allowed by IRS code.

Gift memberships or a membership for yourself and your family are also great ways to show your support. For more information, please call (773) 384-3352 ext. 2119, or write to PMA@PolishMuseumOfAmerica.orgDrodzy Przyjaciele MPA –
Dziękujemy za Państwa nieustające wsparcie i zaangażowanie, które sprawia, że Muzeum Polskie w Ameryce jest prężnym centrum kulturalnym Polonii. Dzięki Państwa przywiązaniu do polskiej tradycji i działaniom na rzecz ochrony i promowania dziedzictwa narodowego Polski i Polonii, placówka nasza oferuje różnorodne, inspirujące wystawy i imprezy dla odwiedzających i badaczy; tak lokalnych, jak i przyjeżdżających z całego świata.

Ponad sto lat temu społeczność polsko-amerykańska jednocząc się, podjęła działania na rzecz odzyskania niepodległości Polski. Jedni zbierali fundusze oraz wsparcie pomocowe, inni zaś jako ochotnicy udali się walczyć z bronią w ręku, tak aby Polska mogła powrócić na mapę Świata.
W bieżącym roku obchodzimy stulecie odzyskania polskiej państwowości. Chcąc uczcić to wielkie wydarzenie, MPA podjęło się zadania zbadania i zaprezentowania świadectw materialnych udziału społeczności polsko-amerykańskiej w tym dziejowym wydarzeniu, czego owocem jest wystawa „Polonia rusza do boju”. Z dumą informujemy również, że akta Wydziału Narodowego Polskiego, stanowiące zaczątek kolekcji MPA zostały wpisane na polską listę UNESCO „Pamięć Świata”. Uznanie to ma doniosłe znaczenie, jeśli chodzi o potwierdzenie misji pełnionej przez Muzeum Polskie w Ameryce.

Dzięki Państwa wsparciu, niemożliwe staje się wykonalne!

Wystawa „Polonia rusza do boju” trwać będzie do 10 marca 2019 roku – przyglądając się wspólnej przeszłości, chcielibyśmy budować solidne podstawy na przyszłość. Mamy nadzieję, że znów zechcecie Państwo wesprzeć finansowo MPA przekazując dotacje na nasz świąteczny apel 2018. Pozyskane środki zasilą fundusz generalny: opłaty związane z utrzymaniem i ulepszeniami budynku, pensje i zabezpieczenia pracowników, organizację wystaw i programów kulturalnych, zabezpieczanie i konserwację zbiorów, działalność edukacyjną, badawczą i in., zapewni on kontynuację działalności naszej instytucji na odpowiednim poziomie i przyczyni się do dalszych jej sukcesów.

W imieniu całego Zarządu, pracowników i wolontariuszy MPA, pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia: dobra, otuchy, pokoju w sercach i w Waszych rodzinach.

Ponieważ MPA jest instytucją nie przynoszącą dochodu 501(c)(3), Państwa finansowe wsparcie jest odliczalne od podatku według przepisów IRS.

Zakup członkostwa MPA jako prezentu świątecznego dla siebie, rodziny, czy przyjaciół jest także sposobem na okazanie MPA potrzebnego poparcia. Aby uzyskać więcej informacji prosimy telefonować pod numer (773) 384-3352 wew. 2119, albo wysłać e-mail do PMA@PolishMuseumOfAmerica.org