984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PMDonate via PayPal

Thank you to all our friends and supporters for donating!
You can make a donation to the PMA by going to Make a Payment or sending  a check in the mail.

Donate

Dear Friend of the PMA –
Thank you for being part of the Polish Museum of America community. It is through your continued support that the PMA endures as a vibrant Polonian cultural center. Because of individuals like you – who share our dedication to preserve and promote Polish and Polish American heritage, the PMA is able to offer diverse and engaging programs and exhibitions, inspiring visitors and researchers across the globe.

This year, the PMA was able to update permanent exhibits and improve public spaces, including the installation of the Krawczynski Art Wing with new stairwell carpeting; renovation of the Deborah L. Greenlee Room featuring woodwork and artifacts from the Polish Pavilion; conservation of thirty historical paintings; and the installation of the major exhibition: “Polish Imagination – The World of Tomorrow,” on view until May 10, 2020.

80 years ago, the 1939 New York World’s Fair was a vision of the future, and Poles expressed their imagination at the Polish Pavilion. Even with threats of war, Poles had hope and optimism in their young nation, having only regained its independence 21 years prior. Art and artifact was on display in New York, but after September 1, 1939, these items could not return to Poland. Fortuitously, a majority of the exhibits were acquired by the PMA. For 80 years, this spirit of Polish optimism and imagination has stayed within
the museum, just as these objects have. In honor of this significant anniversary, the PMA restored, conserved, and displayed these materials for the current exhibition.
All of this – and more, was accomplished thanks to you!

The PMA looks to our shared past and we continue to build a strong future together. We hope that you are able to support the PMA once again with a donation. Your contribution to the general operating fund – covering building utilities and improvements, employee payroll and benefits, exhibit development and installation, collection care and management, and so much more, will ensure further success in the New Year.

On behalf of the Board of Directors, Staff, and Volunteers of the PMA, we remain gratefully yours,

As the PMA is a tax exempt 501(c)(3) not-for-profit cultural institution, your financial contribution would be tax-deductible to the extent allowed by IRS code.

Gift memberships or a membership for yourself and your family are also great ways to show your support. For more information, please call (773) 384-3352 ext. 2119, or write to PMA@PolishMuseumOfAmerica.org


Drodzy Przyjaciele MPA –
Dziękujemy za Państwa nieustające wsparcie i zaangażowanie, które sprawia, że Muzeum Polskie w Ameryce jest prężnym centrum kulturalnym Polonii. Dzięki Państwa przywiązaniu do polskiej tradycji i działaniom na rzecz ochrony i promowania dziedzictwa narodowego Polski i Polonii, placówka nasza oferuje różnorodne, inspirujące wystawy i imprezy dla odwiedzających i badaczy; tak lokalnych, jak i przyjeżdżających z całego świata.

W tym roku MPA zmodernizowało niektóre pomieszczenia oraz wystawy stałe, w tym klatkę schodową z nową Galerią Krawczyńskich, Pokój Deborah L. Greenlee z drewnianymi panelami i eksponatami z Pawilonu Polskiego; poddało konserwacji 30 obrazów historycznych oraz zorganizowało wystawę „Polska wyobraźnia – świat jutra”, którą można zwiedzić do 10 maja 2020 r.

80 lat temu na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r. zaprezentowano wizję przyszłości - wyobraźnię Polaków wyrażono w Pawilonie Polskim. Mimo groźby wojny Polacy byli pełni nadziei i optymizmu ciesząc się z odzyskanej zaledwie 21 lat wcześniej niepodległości. Sztuka i obiekty prezentowane w Nowym Jorku nie mogły powrócić do Polski po 1 września 1939 r. Większość eksponatów została zakupiona przez Muzeum Polskie w Ameryce. Tak obiekty, jak i duch polskiego optymizmu i wyobraźni zadomowiły się w naszym muzeum. Z okazji 80. rocznicy wystawy nowojorskiej MPA przygotowało wyżej wymienioną ekspozycję, na której przedstawia odrestaurowane obiekty i materiały archiwalne z tejże wystawy.

To właśnie dzięki Państwa wsparciu, mogliśmy tak wiele dokonać! Serdecznie dziękujemy!

Bazując na wspólnej przeszłości, pragniemy budować solidne podstawy na przyszłość. Mamy nadzieję, że znów zechcecie Państwo wspomóc finansowo MPA przekazując dotacje. Wasz wkład zasili fundusz generalny - opłaty związane z utrzymaniem i modernizowaniem naszej instytucji, pensje i ubezpieczenia pracowników, nowe wystawy, programy kulturalne, zabezpieczenie i konserwację zbiorów, działalność edukacyjną, badawczą i in. Zapewni też kontynuację działalności naszej placówki na najlepszym poziomie i przyczyni się do dalszych jej sukcesów.

Z wyrazami wdzięczności,

Ponieważ MPA jest instytucją nie przynoszącą dochodu 501(c)(3), Państwa finansowe wsparcie jest odliczalne od podatku według przepisów IRS.

Zakup członkostwa MPA jako prezentu dla siebie, rodziny, czy przyjaciół jest także sposobem na okazanie MPA potrzebnego poparcia. Aby uzyskać więcej informacji prosimy telefonować pod numer (773) 384-3352 wew. 2119, albo wysłać e-mail do PMA@PolishMuseumOfAmerica.org