984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Dariusz Redlinski

Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, Stowarzyszenie Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość, Radio 1030 oraz Muzeum Polskie w Ameryce zaprasza na:

„Barwy uczuć” - wieczór poezji Dariusza Redlińskiego,

który odbędzie się 25 marca 2017 roku o godz. 6:00 pm w Sali Głównej im. Sabiny F. Logisz Muzeum Polskiego w Ameryce, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL. 60642.

Dariusz Redliński, twórca poezji, ale także tekstów piosenek i muzyki, m.in. Hymnu Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Niles, członek chóru Paderewski Symphony Orchestra w Chicago oraz Wicekomandor Stowarzyszenia Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość za swoją twórczość nagradzany zarówno w Polsce, jak i w Chicago, wprowadzi nas - za pośrednictwem lirycznego słowa, malarstwa i muzyki - w tajemniczy świat uczuć. Swoimi obrazami ubarwi wieczór Anna Jacewicz.
Gośćmi wieczoru będą: Małgorzata Koryś, Anna Jacewicz, Krzysztof Arsenowicz, Paweł Pospieszalski, Władysław Panasiuk, Wojciech Łukianiuk, Andrzej Chajęcki, Szymon Klimczuk.
Podczas wieczoru można będzie zakupić książkę z autografem.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpłatny parking na tyłach budynku.
Wstęp wolny.


Shades of Affection, an evening of poetry by Dariusz Redlinski.

Explore the mysterious realm of emotion through word, image and music. The occassion will be accentuated by the artwork of Anna Jacewicz.
Date: March 25th, 2017
Time: 6 p.m.
Location: Sabina P. Logisz Great Hall of the Polish Museum of America at 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL. 60642.
Dariusz Redlinski - poet, songwriter, composer (Hymn of the Nicolaus Copernicus School of Polish Language in Niles), member of the Paderewski Symphony Orcherstra choir, and Vice Commander of the Katyn Rally Society "Memory and Identity." Rewarded for his literary work in Poland and in Chicago.
The evening will feature guests: Malgorzata Korys, Anna Jacewicz, Krzysztof Arsenowicz, Pawel Pospieszalski, Wladyslaw Paniasiuk, Wojciech Lukianiuk, Andrzej Chajecki, and Szymon Klimczuk.
The author's poetry anthology will be available for purchase during the evening.
Patrons: The John Paul II Association of Polish Writers in Chicago, the Katyn Rally Society "Memory and Identity," Radio 1030 and the Polish Museum of America

The event is partially funded through the Polonia fund of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Free parking at the back of the building.
Free and open to the public.

  • March 25, 2017 6:00 pm - 10:00 pm
  • 6:00 pm - 10:00 pm

Great Hall

Sabina P. Logisz Great Hall was originally designed as the auditorium for the Polish Roman Catholic Union of America headquarters. In 1939, it was adapted for the needs of the Museum. The center space of the Great Hall presents rotating temporary exhibitions of documentary and historical content, as well as art and artists, both local and international.

Learn more