984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Ludwika Włodek – wieczór autorski

Wieczór autorski Ludwiki Włodek

Spotkanie w języku polskim

 

Ludwika Włodek urodziła się w 1976 r. w Warszawie. Jest socjolożką, reporterką i publicystką. Pracuje jako adiunktka na Uniwersytecie Warszawskim. Opublikowała następujące ksiązki: biograficzną „Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów” (Wydawnictwo Literackie 2012), reportaże z Azji Środkowej „Wystarczy przejść przez rzekę” (Wydawnictwo Literackie 2014) i „Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza” (Wydawnictwo Literackie 2017).

W czasie spotkania Włodek opowie o pracy nad książką „Pra”, która poświęcona jest życiu jej rodziny. Pracując nad tekstem autorka czytała rodzinne dokumenty, takie jak liczna, częściowo nieznana szerszemu gronu czytelników korespondencja (na przykład listy jej pradziadka Jarosława Iwaszkiewicza i jego brata Bolesława, który do 1943 r. mieszkał na sowieckiej Ukrainie), dzienniki różnych członków rodziny (jeszcze wówczas nieopublikowane dzienniki Iwaszkiewicza, wspomnienia matki Anny Iwaszkiewiczowej Jadwigi Śliwińskiej czy afrykańskie zapiski ojca Anny – Stanisława Lilpopa).

Książka „Pra” opowiada o losach konkretnej rodziny, ale jest jednocześnie zapisem dziejów polskiej inteligencji, od końca XIX wieku po czasy współczesne. Porusza takie tematy jak odzyskanie niepodległości w 1918 r., losy Polaków w ZSRR, postawy Polaków w czasie II wojny światowej, w tym postawy wobec Holokaustu i wreszcie politykę komunistów wobec inteligencji i dylematy moralne związane ze współpracą z reżimem komunistycznym oraz zaangażowaniem w działalność opozycyjną. Każdy z tych wątków Włodek omawia w książce na przykładzie losów swoich bliskich. Opowie jak pisząc książkę szukała odpowiedzi na pytania o wybory polityczne różnych osób z rodziny, ale także o ich dramaty osobiste czy postawy moralne.

 

PRCUA Social Hall

Polish Roman Catholic Union of America Social Hall, First Floor

Learn more