984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Nobile Verbum – historical presentation on Polish Lithuanian Commonwealth

The Polish Museum of America
invites Polonia to
an extraordinary historical and educational event.

In the vivid presentation of Nobile Verbum, or Word of the Nobleman, Cezary Zawadziński together with the Hetman Potocki Banner will present the history of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The interior of the manor, costumes, armaments of the knights and, above all, Cezary Zawadziński's extraordinary talents will truly embody the spirit of Serenissima Res Publica Poloniae (Polish-Lithuanian Commonwealth), providing a fully immersive experience that will transport the audience back in time. In this fascinating journey, you will follow the trail of the victorious hussars, as well as test your own knightly skills with active audience participation. Children of all ages are welcomed to experience and learn about the noble and brave Hussaria.

Tickets: adults $10 kids $8.50

Muzeum Polskie w Ameryce
zaprasza całą Polonię
na niezwykłe wydarzenie historyczno-edukacyjne.

W barwnej prezentacji Nobile Verbum czyli Słowo Szlachcica podstolnikowiec Cezary Zawadziński wraz z Chorągwią Hetmana Potockiego przedstawi losy oręża polskiego Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Za sprawą epokowych wnętrz szlacheckiego dworku, strojów, uzbrojenia i wyposażenia ówczesnych rycerzy Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej a nade wszystko dzięki niezwykłym talentom krasomówczym Cezarego Zawadzińskiego przeniesiemy się w czasie stając się mimowolnie częścią tamtego świata. W pasjonującej podróży przejdziemy szlakiem zwycięskiej husarii, będziemy mogli sprawdzić swoje umiejętności i sprawności rycerskie.

Bilety: dorośli $10 dzieci i młodzież $8.50

Nobile Verbum - historical presentation on Polish Lithuanian Commonwealth
Nobile Verbum - historical presentation on Polish Lithuanian Commonwealth
Nobile Verbum - historical presentation on Polish Lithuanian Commonwealth
Nobile Verbum - historical presentation on Polish Lithuanian Commonwealth
Photos by Piotr Krawerenda
  • May 12, 2018 10:00 am - 12:00 pm
  • 10:00 am - 12:00 pm
Book Online

Great Hall

Sabina P. Logisz Great Hall was originally designed as the auditorium for the Polish Roman Catholic Union of America headquarters. In 1939, it was adapted for the needs of the Museum. The center space of the Great Hall presents rotating temporary exhibitions of documentary and historical content, as well as art and artists, both local and international.

Learn more