984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polish Highlander Day

The Tatra Mountain Cultural Foundation and the Polish Museum in America
cordially invite you to the third annual

POLISH HIGHLANDER'S DAY [DZIEŃ GÓRALSKI] IN ILLINOIS

PMA Sabina Logisz Great Hall
984 N. Milwaukee Ave.
October 28, 2018 at 2:00 to 6:00 p.m.

October 28th is “DZIEŃ GÓRALSKI” in Illinois under the slogan,
“FREEDOM AND INDEPENDENCE FROM A HIGHLAND PERSPECTIVE”

The Podhale Culture is a regional culture at the highest world level. With pride,
we show it to the world and share it with all, because it is a living culture!

The day will include a rich celebration of
music, dance, singing, literature, and art
highlighting the achievements of Polish Highlanders.
Also featured:

Special guest lecture on independence by
Dr. Hab. Prof. Anna Mlekodaj (Nowy Targ, Poland)

70 Years of the “Tatrzański Orzeł | The Tatra Eagle” Quarterly by
Janina Gromada-Kedroń (Passaic, NJ)

Special recognition of Dr. Bohdan Fedirko

Artistic performance by the
“Tatry” Dancing and Singing Group

ALL ARE INVITED
Families and all of Polonia!
Free admission

Tatra Mountain Cultural Foundation
Bogdan Ogórek, President

Highlander's Day in Illinois
Highlander's Day in Illinois
Highlander's Day in Illinois
Highlander's Day in Illinois
Photos from last year

Dzień góralski w MPA współorganizowany z Fundacją Kultury Tatrzańskiej

Fundacja Kultury Tatrzańskiej oraz Muzeum Polskie w Ameryce zaprasza po raz trzeci na:
Dzień Góralski w stanie Illinois.
Dzień 28 października 2018 roku będzie
DNIEM GÓRALSKIM w stanie Illinois pod hasłem:

„Wolność i niepodległość z perspektywy góralskiej”

na świętowanie którego zapraszamy
do Sali Głównej Muzeum Polskiego w Ameryce w godzinach od 14 do 18.
Kultura Skalnego Podhala jest kulturą regionalną na najwyższym poziomie światowym.
Jesteśmy z tego bardzo dumni! Pragniemy to pokazywać światu i dzielić się tym z wszystkimi, gdyż jesteśmy kulturą żyjącą!

W czasie świętowania chcemy zaprezentować naszą bogatą
kulturę: muzykę, taniec, śpiew, literaturę oraz sztukę, tj. dorobek góralski.
Wykład na temat wolności wygłosi gość z Polski
dr hab. profesor nadzwyczajny Anna Mlekodaj.
Gość z Passaic, NJ pani Janina Gromada-Kedroń zaprezentuje nam
siedemdziesięcioletni dorobek kwartalnika „Tatrzański Orzeł”.
Podczas uroczystości dr Bohdan Fedirko zostanie uroczyście pasowany na górala.
Występy i oprawę artystyczną uświetnią dzieci i młodzież z zespołu „Tatry”

Z A P R A S Z A M Y
Wszystkich z całymi rodzinami oraz całą Polonię!
Wstęp wolny!

Fundacja Kultury Tatrzańskiej
Bogdan Ogórek, prezes

  • October 28, 2018 2:00 pm - 6:00 pm
  • 2:00 pm - 6:00 pm

Great Hall

Sabina P. Logisz Great Hall was originally designed as the auditorium for the Polish Roman Catholic Union of America headquarters. In 1939, it was adapted for the needs of the Museum. The center space of the Great Hall presents rotating temporary exhibitions of documentary and historical content, as well as art and artists, both local and international.

Learn more