984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polish Highlander’s Day

The Tatra Mountain Cultural Foundation and the Polish Museum of America
cordially invite you to the fourth annual


POLISH HIGHLANDERS’ DAY [DZIEŃ GÓRALSKI]
IN ILLINOIS

PMA Sabina Logisz Great Hall
984 N. Milwaukee Ave.
October 27, 2019 at 2:00 to 6:00 p.m.

October 27th is “DZIEŃ GÓRALSKI” in Illinois under the slogan,
“FORGING THE FUTURE WITH HERITAGE AND TRADITION”

The Podhale Culture is a regional culture at the highest world level. With pride, we show it to the world and share it with all, because it is a living culture!

The day will include a rich celebration of
music, dance, singing, literature, and art 
highlighting the achievements of Polish Highlanders.
Also featured:

Special guest lecture on heritage by 
Dr. Hab. Prof. Anna Mlekodaj (Nowy Targ, Poland)

Highlander carpenter and builder Mr. Jan Słodyczka
will talk about the tradition in construction.

Anna and Czesław Ogórek
will tell you how to live with tradition in a large family.

Artistic performance by the
“Tatry” Dancing and Singing Group

ALL ARE INVITED
Families and all of Polonia!
Free admission

Tatra Mountain Cultural Foundation
Bogdan Ogórek, President

Fundacja Kultury Tatrzańskiej oraz Muzeum Polskie w Ameryce zaprasza po raz czwarty na:

Dzień Góralski w stanie Illinois

Dzień 27 października 2019 roku będzie
DNIEM GÓRALSKIM w stanie Illinois pod hasłem:
„Budować na tradycji, z dziedzictwem w przyszłość”,
na świętowanie którego zapraszamy
do Sali Głównej Muzeum Polskiego w Ameryce w godzinach od 14 do 18.

Kultura Skalnego Podhala jest kulturą regionalną na najwyższym poziomie światowym.
Jesteśmy z tego bardzo dumni! Pragniemy to pokazywać światu i dzielić się tym z wszystkimi, gdyż jesteśmy kulturą żyjącą!

W czasie świętowania chcemy zaprezentować naszą bogatą
kulturę: muzykę, taniec, śpiew, literaturę oraz sztukę, tj. dorobek góralski.

Wykład na temat dziedzictwa wygłosi gość z Polski
dr hab. profesor nadzwyczajna Anna Mlekodaj.

Góralski cieśla i budarz Jan Słodyczka opowie o tradycji w budownictwie.

Państwo Anna i Czesław Ogórkowie opowiedzą jak się żyje z tradycją w dużej rodzinie.

Występy i oprawę artystyczną uświetnią dzieci i młodzież z zespołu „Tatry”

Z A P R A S Z A M Y
Wszystkich z całymi rodzinami oraz całą Polonię!
Wstęp wolny!

Fundacja Kultury Tatrzańskiej
Bogdan Ogórek, prezes

Highlander's Day in Illinois
Highlander's Day in Illinois
Highlander's Day in Illinois
Highlander's Day in Illinois
Photos from last year
  • October 27, 2019 2:00 pm - 6:00 pm
  • 2:00 pm - 6:00 pm

Great Hall

Sabina P. Logisz Great Hall was originally designed as the auditorium for the Polish Roman Catholic Union of America headquarters. In 1939, it was adapted for the needs of the Museum. The center space of the Great Hall presents rotating temporary exhibitions of documentary and historical content, as well as art and artists, both local and international.

Learn more