984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polish Imagination – The World of Tomorrow

Polish Imagination: The World of Tomorrow
Polish Pavilion at the 1939 New York World’s Fair

Even as the dark clouds of war were looming in 1939, Poland held onto its optimism at the World’s Fair in New York City, themed “The World of Tomorrow.” The Polish Pavilion showcased the finest Poland had to offer in categories such as the arts, crafts, agriculture, sciences, commerce and more. With the outbreak of World War II and the closing of the World’s Fair in 1940, the objects presented at the Polish Pavilion could not return to Poland. Thankfully, many Pavilion artifacts were acquired by the Polish Museum of America in 1941. 2019 marks the 80th Anniversary of the Polish Pavilion. In October, the Polish Museum will host a commemorative exhibition, presenting restored permanent displays of artifacts from the Polish Pavilion, enriched by additional treasures from the PMA vault.

Conrad B. Miczko Stephen & Jamie Kusmierczak
Malgorzata Palka & Daniel Sobol Antoinette L. Trela & John W. Schoen
Funded in part with a grant from the Ministry of Culture and National Heritage.
Financed in part by Wspólnota Polska with funds allocated in 2019 by the Chancellery of the Senate of the Republic of Poland within the program of providing ongoing support of Polish culture abroad.

CONTACT: Julita Siegel, Curator, (773) 384-3352, ext. 2107 info@PolishMuseumOfAmerica.org

Polska wyobraźnia: Świat jutra
Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku

 

Mimo niepokojącej atmosfery nadciągającej wojny, w maju 1939 roku Polska zaprezentowała optymistyczną wizję przyszłości na Wystawie Światowej w Nowym Jorku zatytułowanej Świat jutra. Polacy, dumni z postępu osiągniętego przez kraj w ostatnim dwudziestoleciu, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, przedstawili swoje najbardziej spektakularne osiągnięcia w sztuce, rzemiośle, rolnictwie, nauce, handlu i wielu innych dziedzinach. Z powodu wybuchu Drugiej Wojny Światowej oraz zamknięcia wystawy w 1940 roku – przedmioty eksponowane w Pawilonie Polskim nie mogły wrócić do kraju. Szczęśliwie, wiele z tych obiektów zakupiło Muzeum Polskie w Ameryce w 1941 roku. Rok 2019 upamiętnia 80. rocznicę Pawilonu Polskiego. W październiku MPA będzie gospodarzem okolicznościowej wystawy, eksponującej skarby Pawilonu Polskiego. Obejmuje ona zarówno zmodernizowane elementy ekspozycji stałej, a także dodatkowe, dotąd nie oglądane lub też długo nie prezentowane obiekty ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce.

 

Conrad B. Miczko Stephen & Jamie Kusmierczak Malgorzata Palka & Daniel Sobol Antoinette L. Trela & John W. Schoen
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przedsięwzięcie dofinansowane przez  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. 

KONTAKT: Julita Siegel, kurator wystawy (773) 384-3352, wew. 2107, info@PolishMuseumOfAmerica.org

 

  • October 11, 2019 7:00 pm - 10:00 pm
  • 7:00 pm - 10:00 pm

Great Hall

Sabina P. Logisz Great Hall was originally designed as the auditorium for the Polish Roman Catholic Union of America headquarters. In 1939, it was adapted for the needs of the Museum. The center space of the Great Hall presents rotating temporary exhibitions of documentary and historical content, as well as art and artists, both local and international.

Learn more