984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Promieniowanie – Radiation

This year marks 150th birth anniversary of Maria Skłodowska-Curie.
Join us in the celebration at Polish Museum of America!

May 19th, at 7p.m. at Sabina F. Logisz Great Hall of PMA, 984 N Milwaukee Ave, you will have an opportunity to see a theater performance “Promieniowanie – Radiation.”

The play will be in Polish, with English subtitles projected on screen.

It is an extraordinary story about a great scientist, presented in a form of dialogue between Maria Skłodowska-Curie and her daughter Ewa, touching upon the topics of Maria’s career, private life choices and dilemmas, and duties towards her family, nation and the broader society. The plot is situated in Sancellemoz – a sanatorium in Alps where Maria spent her last days. Ewa Curie decided to stay in Alps with Maria to write her biography.

“It was a woman who loved her work and who was really persistent, but who also desired to do good. Through the process of getting to know her and playing this role, I became convinced that only immense, hard work can do good. It has been Kazimierz Braun’s intention for this play to have an educational aspect – it defends science, the pure one, but at the same time it also shows its danger.” – Maria Nowotarska
(from article: „Oby Promieniowanie promieniowało na cały świat,” M. Bonikowska, Gazeta, 2006)

Cast:
Maria Nowotarska – Maria Skłodowska-Curie
Agata Pilitowska – Ewa Curie

Director – Kazimierz Braun
Music – Jerzy Boski
Poster design – Jerzy Kołacz
Light, sound, special effects:
Krzysztof Sajdak, Tomek Lis, Robert Sokołowski, Andrzej Stefan
Production – Jerzy Pilitowski

Free, spacious parking in the back of the building.


W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie.
Zapraszamy do świętowania razem z nami w Muzeum Polskim w Ameryce!

Dnia 19 maja o godzinie 19:00 w Muzeum Polskim w Ameryce, 984 N. Milwaukee Ave. w Sali Głównej im. Sabiny F. Logisz, odbędzie się spektakl w reżyserii Kazimierza Brauna „Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”.

To niezwykła opowieść o burzliwych losach wielkiej uczonej, przedstawiona w formie dialogów między Marią a jej córką Ewą, które poruszają wątki jej kariery, życiowych wyborów i rozterek, oraz powinności wobec rodziny, narodu i całego społeczeństwa. Akcja sztuki rozgrywa się w alpejskim sanatorium Sancellemoz, gdzie Skłodowska-Curie spędziła ostatnie dni swego życia. Razem z nią w kurorcie przebywała Ewa Curie, która postanowiła spisać biografię matki.

„To była kobieta kochająca pracę i posiadająca wielki upór, a także chęć czynienia dobrze. Poznając ją i grając tę rolę, utwierdziłam się w przekonaniu, że tylko bezgraniczna, ciężka praca czyni dobro. Ta sztuka, w zamierzeniu Kazimierza Brauna ma także aspekt edukacyjny -jest obroną nauki, tej czystej, lecz równocześnie ukazując jej zagrożenia”.- Maria Nowotarska
(fragment artykułu „Oby Promieniowanie promieniowało na cały świat”, M. Bonikowska, Gazeta, 2006)

Obsada:
Maria Nowotarska – Maria Skłodowska-Curie
Agata Pilitowska – Ewa Curie

Reżyseria – Kazimierz Braun
Opracowanie muzyczne – Jerzy Boski
Projekt plakatu – Jerzy Kołacz
Światło, dźwięk, efekty specjalne:
Krzysztof Sajdak, Tomek Lis, Robert Sokołowski, Andrzej Stefan
Produkcja – Jerzy Pilitowski

Duży i bezpłatny parking na tyłach budynku.

  • May 19, 2017 7:00 pm - 10:00 pm
  • 7:00 pm - 10:00 pm
Book Online

Great Hall

Sabina P. Logisz Great Hall was originally designed as the auditorium for the Polish Roman Catholic Union of America headquarters. In 1939, it was adapted for the needs of the Museum. The center space of the Great Hall presents rotating temporary exhibitions of documentary and historical content, as well as art and artists, both local and international.

Learn more