984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Opening of the exhibition on the occasion of the 100th anniversary of the University of Arts in Poznań

The Polish Museum of America invites you to the exhibition on the occasion of the 100th anniversary of the University of Arts in Poznań.

The PMA cordially invites you to the grand opening of the exhibition of the former Academy of Fine Arts, on May 10th at 7:00 pm at the PMA Great Hall, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago.

The exhibition is organized by selected artists working at the Department of Painting and Drawing, including: Dariusz Subocz, Joanna Marcinkowska, Tomasz Kalitko, and Marcin Lorenc. It presents various creative, academic, and research attitudes.

The Academy of Fine Arts, having undergone numerous changes, was led by many rectors, including: Stanisław Teisseyre, Jarosław Kozłowski, and Wojciech Hore. The school gained its specific character, and produced many outstanding artists and educators among them: Jerzy Schmidt, Lucjan Mianowski, Stanislaw Zamecznik, Waldemar Swierzy, Zbigniew Makowski, and Magdalena Abakanowicz.

May 10, 2019 at the PMA
Opening reception at 7:00 pm – All are welcome
Admission: $15, to go towards the conservation of PMA collections; $10 for PMA members, with membership card


Muzeum Polskie w Ameryce zaprasza na wystawę z okazji stulecia działalności Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy dawnej Akademii Sztuk Pięknych, które odbędzie się 10 maja o godzinie 19 w Sali Głównej Muzeum Polskiego w Ameryce, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago.

Wystawa przedstawi prace wybranych artystów pracujących na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w tym: Dariusza Subocza, Joanny Marcinkowskiej, Tomasza Kalitko i Marcina Lorenca oraz zaprezentuje różne ich postawy twórcze, naukowe i badawcze.

Akademia Sztuk Pięknych przechodząc liczne zmiany pod egidą rektorów: Stanisława Teisseyre’a, Jarosława Kozłowskiego i Wojciecha Hore, zyskała swój specyficzny charakter, dzięki któremu pojawiło się wielu wybitnych artystów i pedagogów: Jerzy Schmidt, Lucjan Mianowski, Stanislaw Zamecznik, Waldemar Świerzy, Zbigniew Makowski oraz Magdalena Abakanowicz.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż.
Otwarcie odbędzie się o godzinie 19
Wstęp – $15 na cele konserwacji dzieł sztuki MPA, członkowie MPA $10

  • May 10, 2019 7:00 pm - 10:00 pm
  • 7:00 pm - 10:00 pm
Book Online

Great Hall

Sabina P. Logisz Great Hall was originally designed as the auditorium for the Polish Roman Catholic Union of America headquarters. In 1939, it was adapted for the needs of the Museum. The center space of the Great Hall presents rotating temporary exhibitions of documentary and historical content, as well as art and artists, both local and international.

Learn more