984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polonia Goes to War: 100 Years of Poland’s Independence!

2018 marks the 100th Anniversary of the end of World War I and the Centennial of Poland’s regained independence. The exhibit Polonia Goes to War examines the actions of Polonian organizations and Polish Army recruits from the early 1900s through 1923. Uniforms, posters, drawings, photographs, documents, and a rare film footage will shine the light on this chapter of Polish American history.

Poles in America had dreamed of an independent homeland long before the war. Paramilitary groups proposed creating an army among immigrants. This idea became a reality during World War I. In April 1917, the United States declared war against Germany, and two months later French President Raymond Poincaré signed a decree creating the Polish Army in France. The American government agreed to permit Poles without American citizenship and those under the age 21 and over 31 to enlist. All others were liable for conscription into the U.S. Armed Forces. Recruitment started in October 1917, drawing in over 38 000 volunteers. At the same time over 300,000 Polish American citizens were drafted into the American Army and fought with the freedom of their native country in mind.

In addition to military achievements, one of the greatest war efforts of Polonia was its massive fundraising campaign, raising over $100 million for war relief programs. Their actions were aided by world-famous pianist, philanthropist and influential statesman Ignacy Jan Paderewski. U.S. President Woodrow Wilson recognized Paderewski as the official representative of Poles in America and demanded an independent Poland as one of America’s conditions for a peace treaty.

On November 11, 1918, the independence of Poland was proclaimed. However, it was not the end of the journey for the Polish Army volunteers, as they traveled to Poland to reinforce the newly regained freedom while Polonia continued to raise funds to help reconstruct the new nation ravaged by war and revolution.

— — —

W 2018 roku obchodzimy stulecie zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa Polonia rusza do boju prezentuje działania wyzwoleńcze polonijnych organizacji i losy żołnierzy Armii Polskiej. Oryginalne obiekty z kolekcji Muzeum Polskiego w Ameryce, a także materiał filmowy sprzed stu lat przybliżą ten rozdział działań Polaków w Ameryce na rzecz Niepodległości Polski.

Wolna Polska była marzeniem wszystkich Polaków w Ameryce. Organizacje paramilitarne postulowały utworzenie armii narodowej na bazie imigrantów. Pomysł ten zrealizowano podczas I wojny światowej. W kwietniu 1917 r. Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom, a dwa miesiące później prezydent Francji Raymond Poincaré podpisał dekret o utworzeniu Armii Polskiej we Francji. Umowa między rządem francuskim i amerykańskim umożliwiła formowanie polskich oddziałów wojskowych na terenie USA. Rekrutacja do Armii Polskiej rozpoczęła się w październiku 1917 r. – ogółem zgłosiło się ponad 38 000 wolontariuszy. Jednocześnie ponad 300 000 obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia służyło w armii amerykańskiej z nadzieją, że przyczynią się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wielkim sukcesem Polonii amerykańskiej była zbiórka funduszy dla ofiar wojny i na działania wyzwoleńcze. Dzięki wspólnym działaniom organizacji polonijnych zebrano ponad 100 milionów dolarów. Akcje Polonii amerykańskiej wspierane były przez sławnego polskiego pianistę I. J. Paderewskiego, reprezentanta Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Prezydent USA Woodrow Wilson uznał Paderewskiego za oficjalnego przedstawiciela Polaków mieszkających w Ameryce i zażądał niepodległej Polski jako jeden z warunków pokoju po I wojnie światowej.

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Koniec wojny nie był końcem działań wolontariuszy Armii Polskiej, którzy przybyli z Francji do ojczyzny aby utrwalić odzyskaną wolność. Polonia kontynuowała zbiórkę funduszy pomagając w ten sposób zrekonstruować kraj spustoszony przez wojnę i powstania.

— — —

THIS EXHIBIT IS MADE POSSIBLE 
IN PART THROUGH THE GENEROUS SUPPORT OF


Exhibition at the Polish Museum of America is funded by grants from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland under the Multiannual Program “Niepodlegla” 2017-2021, as part of the Adam Mickiewicz Institute “Cultural Bridges” grant program.

Senate of the Republic of Poland


Polish Roman Catholic Union of America


NIEPODLEGLA SPONSOR
Regina Bowgierd & John Kulczycki
Chicago Society Foundation


GOLD SPONSOR
Conrad B. Miczko
Legion of Young Polish Women


SILVER SPONSOR
Polish American Medical Society


BRONZE SPONSOR
Maria & Richard Ciesla
Polish American Cultural Club
Danuta Urbikas


Great Hall

Sabina P. Logisz Great Hall was originally designed as the auditorium for the Polish Roman Catholic Union of America headquarters. In 1939, it was adapted for the needs of the Museum. The center space of the Great Hall presents rotating temporary exhibitions of documentary and historical content, as well as art and artists, both local and international.

Learn more