984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Muzeum Polskie w Ameryce: to był dobry rok

Muzeum Polskie w Ameryce: to był dobry rok

Koniec roku skłania nas do podsumowań. O wnioskach z działalności i planach na przyszłość Muzeum Polskiego w Ameryce (MPA) mówią jego zwierzchnicy – prezes Maria Cieśla i dyrektor Jan Loryś.

Kolaz-kartek-noworocznych-MPA

W rzeczywistości MPA dokonuje bilansu co kwartał, na regularnie organizowanych spotkaniach Rady Dyrektorów MPA. Omawia się tam raporty poszczególnych działów MPA głównie pod kątem realizacji bieżących zadań, sytuacji finansowej placówki, strategii pozyskiwania nowych sympatyków i przyszłych projektów.

W naszym podsumowaniu mijającego roku nie zabraknie również oceny roli artykułów cyklicznie pisywanych do „Dziennika Związkowego”. Teksty te są swoistym archiwum działań naszej placówki i stanowią przyczynek do badania historii MPA. Dzięki nim czujemy się zobowiązani do bieżącego i merytorycznego opisywania naszych dokonań i formułowania naszych relacji tak, aby je pomieścić w ograniczonym objętościowo artykule. Teksty w formie cyfrowej udostępniamy na dwóch naszych stronach: portalu społecznościowym Facebook – Polish Museum of America oraz stronie bibliotecznej – Polish Museum Library, jak i w otwartej grupie na Facebooku – Polish Museum of America Library.

Prezes Maria Cieśla wyłoniła dziesięć ważnych dokonań MPA w roku 2013:

1. Remont i odnowienie części parteru budynku Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (ZPRKA), stworzenie nowego wejścia do ZPRKA i MPA oraz mające się odbyć wkrótce przeniesienie sklepu muzealnego na parter.

2. Nieustające wsparcie twórcy Muzeum – ZPRKA.

3. Pozyskanie bardzo potrzebnego wsparcia od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

4. Zatrudnienie bibliotekarza kolekcji specjalnych oraz koordynatora ds. rozwoju.

5. Kontynuowanie edukacji oraz zdobywanie kolejnych stopni naukowych przez pracowników MPA.

6. Zapewnienie placówce ogromnej pomocy ze strony wolontariuszy muzealnych i bibliotecznych, a także wolontariuszy odrabiających w naszym muzeum godziny społeczne przyznane przez sąd oraz wolontariuszy z pobliskiego Anawim.

7. Pozyskanie rosnącego zaangażowania w sprawy muzeum ze strony Rady Dyrektorów.

8. Stała współpraca z zagranicą skutkująca odwiedzinami naszej placówki przez badaczy z Ameryki, Polski, Europy i Azji.

9. Nawiązanie współpracy z United States Holocaust Memorial Museum.

10. Sukces wielu imprez zorganizowanych w tym roku przez MPA.

Natomiast dyrektor MPA Jan Loryś, który brał udział w realizacji wielu z wymienionych wyżej działań, mówiąc o planach na przyszły rok, wskazał na: uaktualnienie wystawy dotyczącej Jana Pawła II, tworzenie wystawy czasowej poświęconej setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej i wymarszu Pierwszej Brygady, organizację wystawy ukazującej piękno polskich miast i dużej wystawy poświęconej powstaniu warszawskiemu oraz innym bitwom polskiego oręża w 1944 roku.

Dyrektor Jan Loryś pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w nasze wspólne dzieło i złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Polonii życzy dużo szczęścia i możliwości dalszego rozwoju; współpracownikom okazji do doskonalenia zawodowego, a całemu MPA dalszej i wzmocnionej współpracy z instytucjami w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Zgodnie z tradycją składamy najserdeczniejsze życzenia dla całej Polonii i tych spośród jej członków, którzy we wszelkich możliwych formach wspierają Muzeum Polskie w Ameryce. Przy dzieleniu się opłatkiem pragniemy również przeprosić wszystkich, którzy z powodu naszych niedociągnięć źle o nas mówili, nie popierali naszych działań albo pozostali obojętni na nasze apele. Prosimy o wyrozumiałość.

Przyłączając się do życzeń dyrektora Lorysia, przedstawiamy zwyczajowe pocztówki noworoczne pochodzące z kolekcji archiwalnej MPA. Niech Państwa w Nowym Roku nie opuszcza szczęście w odnajdywaniu na nowo drogi do naszych zbiorów, gdzie czekamy z niezmiennie aktualnym zaproszeniem w nasze progi.

W imieniu zespołu,

Małgorzata Kot
kierownik biblioteki MPA