984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA 2023 Christmas Appeal
Preserving the Past to Benefit the Future

Your generosity ensures the continued success of the Polish Museum of America in the coming year. We are immensely grateful for your ongoing commitment and support.

November 2023

Dear Friend of the PMA –

Thank you for being part of the Polish Museum of America community. It is through your continued support that the PMA endures as a vibrant cultural center in Polonia. Founded in 1935, the PMA remains relevant within a diverse and modern world. This was not accomplished alone. Several grant and funding opportunities have been obtained and continue to be explored. Although this has been a great source of financial support, nevertheless we again turn to you, to those who join us in our dedication to preserve and promote Polish and Polish American heritage.

For close to 90 years, the PMA remains as a truly special place. Inspired by individuals like you – the PMA continues to work tirelessly to bring you the best of its collections. Behind the scenes, dedicated staff carry on with collection care and cataloging, rediscovering unique pieces, and finding new ways to deepen our understanding of the Polish-American immigrant experience. This has led to a more fulfilling visitors’ experience as well as greater access to materials for researchers, both locally and abroad.

In considering our collective past, we remain steadfast in building a strong future together. We hope that you are able to support the PMA once again with a donation to the 2023 Christmas Appeal. Your contribution to the general operating fund – covering building utilities and improvements, employee payroll and benefits, exhibit development and installation, collection care and management, and so much more, will ensure further success in the New Year.

On behalf of the Board of Directors, Staff, and Volunteers of the PMA, in the spirit of the holidays and with wishes of peace and good cheer for the Christmas season, we remain gratefully yours,


Drodzy Przyjaciele MPA –

Dziękujemy serdecznie za nieustające zaangażowanie w sprawy Muzeum Polskiego 
w Ameryce. Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu, MPA jest tętniącym życiem centrum kulturalnym Polonii. Działające od 1935 r. muzeum stawiło czoła wielu przeciwnościom losu. Dokonaliśmy tego wspólnymi siłami. MPA otrzymało kilka grantów, które były istotnym wsparciem finansowym i wciąż nie ustaje w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania. Dlatego też po raz kolejny zwracamy się o pomoc do Państwa, którzy od lat wspomagacie naszą działalność i misję zachowania oraz promowania polskiego i polsko-amerykańskiego dziedzictwa.

Działające od prawie 90 lat MPA wciąż pozostaje unikalnym miejscem – centrum badań nad przeszłością polską w Ameryce. Zespół MPA zainspirowany Państwa zainteresowaniem 
i zaangażowaniem niestrudzenie opracowuje zbiory, kataloguje, przygotowuje kolejne materiały i eksponaty, które z sukcesem prezentuje i udostępnia, pomagając zrozumieć doświadczenia polsko-amerykańskich imigrantów.

Nasza wspólna przeszłość jest inspiracją dalszej, wytrwałej działalności na rzecz budowania wspólnej przyszłości. Wierzymy, że zechcecie Państwo ponownie wesprzeć MPA przekazując darowiznę na nasz Apel Bożonarodzeniowy 2023. Dar, który zasili ogólny fundusz operacyjny – opłaty na utrzymanie i modernizowanie budynku, pensje i ubezpieczenia pracowników, kontynuację wystaw, konserwację i opracowywanie zbiorów, itp., oraz zapewni dalsze sukcesy w nowym roku.

W imieniu całego Zarządu, pracowników i wolontariuszy MPA, pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia: zdrowia, dobra, otuchy i pokoju w sercach.

Z wyrazami wdzięczności,


Online:As the PMA is a tax exempt 501(c)(3) not-for-profit cultural institution, your financial contribution would be tax-deductible to the extent allowed by IRS code.
Gift memberships or a membership for yourself and your family are also great ways to show your support. For more information, please write to PMA@PolishMuseumOfAmerica.org
---
Ponieważ MPA jest instytucją nie przynoszącą dochodu 501(c)(3), Państwa finansowe wsparcie jest odliczalne od podatku według przepisów IRS.
Zakup członkostwa MPA jako prezentu świątecznego dla siebie, rodziny, czy przyjaciół jest także sposobem na okazanie MPA potrzebnego wsparcia. Aby uzyskać więcej informacji prosimy wysłać e-mail do PMA@PolishMuseumOfAmerica.org