984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polaków rozmowy w MPA. Jak dokumentować życie Polonii?

Sala Główna im. Sabiny F. Logisz w Muzeum Polskim w Ameryce (MPA) została stworzona jako sala teatralna i balowa, i może dlatego przebywając tam, nie odczuwamy klimatu panującego zwykle w muzealnych wnętrzach.

Halina Misterka podczas rozmowy z prof. Zdzisławem Pietrzykiem w Sali Paderewskiego fot.M. Kot

Chociaż sala służy przede wszystkim do ekspozycji, to odbywają się w niej również przeróżne spotkania. W ostatnim miesiącu MPA przeprowadziło wiele imprez i przygotowuje kolejne.

26 lutego w sali głównej naszego muzeum odbyło się spotkanie z Bożeną Jankowską, służące promocji jej nowej książki zatytułowanej „I ciąg dalszy nastąpił”. Książka będąca kontynuacją kroniki życia kulturalnego Polonii poświęca wiele miejsca imprezom organizowanym w MPA. Pomimo mrozu w naszych progach stawiło się oddane grono czytelników autorki, a wśród nich aktorzy: Julitta Mroczkowska-Brecher, Elżbieta Kochanowska-Michalik i Andrzej Piekarski, którzy czytali wybrane przez siebie fragmenty.

Po spotkaniu wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja na temat dziennikarstwa, pamiętnikarstwa oraz form dokumentowania życia polonijnego. Wypowiadało się wiele osób, które wskazywały na potrzebę zachowania dorobku Polonii dla potomności, a pracownicy MPA sugerowali w tym względzie współpracę z naszą placówką. Dyskusji przysłuchiwała się nasza stażystka, Zuzanna Marciniak z University of Chicago, zbierająca informacje do ankiety, której wyniki pozwolą jej napisać pracę magisterską, a nam zrozumieć społeczne oczekiwania względem MPA i poznać jego faktyczny obraz w oczach Polonii. Korzystając z okazji, pozwalamy sobie zamieścić list Zuzanny do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, o której mowa.

Ula z Hamburga w Niemczech (z lewej) podczas udzielania wywiadu Zuzannie Marciniak fot.M. Kot

„Nazywam się Zuzanna Marciniak i studiuję antropologię społeczną na University of Chicago. Aktualnie prowadzę badania do mojej pracy magisterskiej dotyczącej działalności Muzeum Polskiego w Ameryce. Jestem szczególnie zainteresowana istotą jego znaczenia i roli spełnianej wśród społeczności polonijnej zamieszkałej w Chicago. Celem mojej pracy jest zdobycie informacji na temat osób odwiedzających MPA oraz ich opinii na temat jego kolekcji. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie mojej ankiety. Informacje uzyskane przy jej pomocy zostaną wykorzystane w mojej pracy magisterskiej. Istnieje szansa, że wykorzystam je także w innych publikacjach lub podczas prezentowania mojej pracy. Pytania będą dotyczyły Państwa doświadczeń związanych z Muzeum Polskim w Ameryce. Będę także pytać o płeć, wiek, pochodzenie i wykształcenie, by móc określić strukturę osób odwiedzających muzeum. Niewykluczone, że będę cytować Państwa odpowiedzi na pytania otwarte w mojej pracy. Udział w projekcie nie niesie żadnego ryzyka, gdyż jest anonimowy i dobrowolny. Informuję, że nie będę w stanie w żaden sposób zrekompensować Państwu udziału w badaniach. Z góry dziękuję za życzliwą pomoc!”.
Link do ankiety: www.surveymonkey.com/s/CHSFL25

W ostatnim miesiącu mieliśmy niebywałą okazję gościć prof. Zdzisława Pietrzyka, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. Wizyta ta pozwoliła naszemu gościowi zapoznać się ze stanem prac, a nam – dowiedzieć się z pierwszej ręki o przedsięwzięciach BJ oraz snuć plany na przyszłość.

Anna Horolets z Uniwersytetu Gdańskiego fot.M. Kot

Obecnie także korzysta ze zbiorów MPA dr Anna Horolets, antropolog z Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, która prowadzi badania na temat czasu wolnego polskich imigrantów w Chicago. Interesuje ją to, jak sposoby spędzania czasu wolnego powiązane są z adaptacją do społeczeństwa amerykańskiego. Ponadto chce ustalić, czy i w jaki sposób wybór miejsca zamieszkania i wybory dotyczące form spędzania czasu wolnego są od siebie zależne. Anna Horolets także zaprasza Państwa do wzięcia udziału w badaniach: bezpośredniego z nią kontaktu i opowiedzenia o tym, jak wygląda Państwa życie codzienne po pracy, w weekendy i w wakacje oraz o tym, jakie znaczenie ma dla Państwa czas wolny. Projekt badawczy mieści się w szerszym nurcie badań nad Polonią i ma na celu pogłębienie wiedzy nad czasem wolnym imigrantów.
Dane kontaktowe: anna.horolets@ug.edu.pl; tel. 312-459-1825.

Organizując różne przedsięwzięcia, MPA nie traci z oczu wszelkich działań mających na celu przyciągnięcie w nasze progi nowych członków. Temu celowi służą publikowane w prasie polonijnej artykuły na temat MPA, przeprowadzane kwerendy i badania ankietowe. Pozwala to nam zastanowić się nad naszą dotychczasową pracą i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Małgorzata Kot

Muzeum Polskie w Ameryce