984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

1055th Anniversary of Poland’s Christianity

Today, we celebrate the 1055th Anniversary of Poland's Christianity. Obchodzimy dziś 1055 rocznicę chrztu Polski.

Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Chrzest miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.

The baptism of Prince Mieszko I was a landmark event in the history of the Polish state and nation, considered the symbolic beginning of Polish statehood. The baptism was also of fundamental political, cultural, and identity importance - it introduced the then-emerging Polish state into the civilization circle of Western Europe. The symbolic date of the Baptism of Poland is Holy Saturday, April 14, 966.

(Mieszko I, by Tadeusz Zukotynski, based on the original by Jan Matejko, from PMA Collections / Mieszko I autorstwa Tadeusza Żukotyńskiego na podstawie Pocztu Królów Polskich Jana Matejki, kolekcja MPA), Henryk Grunwald, Baptismal, pre 1939; pictured are also commemorations in 2016 from the 1050 Anniversary of Christianity in Poland.

#chrzestpolski #christianity #henrykgrunwald #mieszko1 #tadeuszzukotynski

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.