984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Polish Highlander Day at the Museum ’23

  • Great Hall
  • October 22, 2023
  • Sunday, 1PM to 5PM
  • Fundacja Kultury Tatrzanskiej

Contact event manager

1 2 3 4
Sorry, Event Passed
Organized By Fundacja Kultury Tatrzanskiej
Contact

Book your tickets

Thank you Kindly

Polish Highlander Day at the Museum ’23

Great Hall

Sunday, 1PM to 5PM
October 22, 2023

000000

Fundacja Kultury Tatrzanskiej

Organizer's other events

Polish Highlander Day at the Museum ’23

Great Hall

Sunday, 1PM to 5PM
October 22, 2023

The Polish Museum of America

984 North Milwaukee Avenue Chicago, IL 60642-4101

PRINT

FUNDACJA KULTURY TATRZAŃSKIEJ
I MUZEUM POLSKIE W AMERYCE

ZAPRASZAJĄ NA
DZIEŃ GÓRALSKI W MUZEUM
MUZEUM POLSKIE W AMERYCE
984 N. MILWAUKEE AVE
CHICAGO IL 60642

NIEDZIELA,
 22 PAŹDZIERNIKA
2023
1:00 PM – 5:00 PM

Mottem przewodnim wydarzenia będzie temat:
JAN PAWEŁ II WIELKI - GÓRAL
W czasie świętowania chcemy zaprezentować i przypomnieć postać
Papieża św. Jana Pawła II Wielkiego - jako górala.
Przypomnimy sobie jego pochodzenie, cytaty i wystąpienia w odniesieniu do gór i górali.
Wspomnimy pielgrzymki papieskie na Podhale.
Przedstawimy także papieskie eksponaty z kolekcji muzealnej, które związane są z Jego pobytem w naszym mieście.
Zespół Tatry przedstawi krótki występ artystyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II

Zapraszamy wszystkich!

WSTĘP WOLNY

Donacje mile widziane

Wydarzenie zorganizowane i sponsorowane przez:
Fundację Kultury Tatrzańskiej
oraz
Muzeum Polskie w Ameryce
The Tatra Mountain Cultural Foundation and The Polish Museum of America

Invite you to

Highlander's Day in the Museum

The Polish Museum of America
984 N. MILWAUKEE AVE
CHICAGO IL 60642

Sunday,
October 22
2023
1:00 PM - 5:00 PM

The main theme of the event will be:

JOHN PAUL II THE GREAT - HIGHLANDER

During the celebration we want to present
Pope St. John Paul II the Great - as a Highlander.
We will recall his origins, quotes and speeches in relation to mountains and highlanders.
We will remember the papal pilgrimages to Podhale.
We will also present papal artifacts from the museum collection which are related to his visits to our city.
The Tatry Dance Ensemble will present a short artistic performance dedicated to St. John Paul II

We invite everyone!

Event organized and sponsored by:

THE TATRA MOUNTAIN CULTURAL FOUNDATION

AND

THE POLISH MUSEUM OF AMERICA

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.