984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Executive Board Elections at the PMA

Fantastic updates! We're delighted to share that at the Polish Museum of America underwent recent elections on October 24th. The composition of the Executive Committee and the Board of Directors will remain unchanged, with the Officers: President Ryszard Owsiany, Vice-Presidents Andrew Pawlowski and Paul Odrobina, Treasurer Dean Uminski, and Secretary Victoria Granacki. This will ensure continuity and stability in our mission to preserve and celebrate Polish heritage.

The following were elected as directors to the PMA Board of Directors to a three-year term:
John Chitkowski
Victoria Granacki
Andrzej Pawlowski
Thaddeus Machnik
Mary Jane Robles
Anna Sokolowski

The ongoing support is invaluable as we embark on new endeavors together.

- - -

Fantastyczne wieści! Z radością informujemy, że 24 października odbyły się wybory do Zarządu Muzeum Polskiego w Ameryce. Z radością informujemy, że 24 października odbyły się wybory do Zarządu Muzeum Polskiego w Ameryce. Skład Komitetu Wykonawczego i Zarządu pozostanie niezmieniony, wraz z Funkcjonariuszami: Prezesem Ryszardem Owsianym, Wiceprezesami Andrzejem Pawłowskim i Paweł Odrobiną, skarbnikiem Dean Uminskim i Sekretarzem Victorią Granacki. Zapewni to ciągłość i stabilność naszej misji zachowania i celebrowania polskiego dziedzictwa.

Na stanowiska dyrektorów Zarządu MPA na trzyletnią kadencję zostali wybrani:
John Chitkowski
Victoria Granacki
Andrzej Pawlowski
Thaddeus Machnik
Mary Jane Robles
Anna Sokolowski

Stałe wsparcie jest nieocenione, gdy wspólnie podejmujemy nowe przedsięwzięcia

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.