984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Librarian Day!

Happy Librarian Day to all the amazing librarians! Since 1985, May 8th has been a day to celebrate your invaluable contributions to our communities. Initiated by the Association of Polish Librarians, this day kicks off Library Week, a time when libraries across the nation amplify their efforts to connect with more readers and users.

Dear Librarians, on your special day, we extend our warmest wishes for an abundance of readers, more than there are books! May your work continue to bring you joy, satisfaction, and the realization of just how important and valuable your role is. Thank you for your dedication, knowledge, smiles, and invaluable guidance to readers.

To celebrate, we invite everyone to visit our Library at the Polish Museum of America. Come explore our collection, discover new worlds within our books, and join us in honoring the spirit of learning and community that librarians embody.

===

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Bibliotekarza dla wszystkich bibliotekarek i bibliotekarzy! Od 1985 roku 8 maja jest dniem, w którym świętujemy Wasz nieoceniony wkład w nasze życie. Zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dzień ten rozpoczyna Tydzień Bibliotek – czas, w którym biblioteki w Polsce wzmagają wysiłki, aby dotrzeć do większej liczby czytelników i użytkowników.

Drodzy Bibliotekarze, w Waszym wyjątkowym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia, aby liczba czytelników przewyższała liczbę dostępnych książek! Niech Wasza praca przynosi radość, satysfakcję i świadomość tego, jak istotna jest ta rola. Dziękujemy za Wasze poświęcenie, wiedzę, uśmiech i nieocenione wskazówki dla czytelników.

Aby to uczcić, zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej Biblioteki w Muzeum Polskim w Ameryce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolekcją i odkrycia nowych światów w naszych książkach – proszę dołączyć do nas, by uhonorować ducha nauki i wspólnoty, którą ucieleśniają bibliotekarze.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.