984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Husaria – polska duma / Hussars – Polish Pride

The PMA is proud to release its next video, Husaria – polska duma / Hussars – Polish Pride.

This Polish language presentation is hosted by Cezary Zawadzinski, who examines the history and role of the Polish hussars, or the winged hussars, a heavy cavalry formation active in Poland and in the Polish Lithuanian Commonwealth during the 16th and the 18th centuries. 2023 will mark the 340th anniversary of the Battle of Vienna on September 12, 1683, when King Jan III Sobieski led the hussars in winning battle against the Ottoman Empire.

MPA ma zaszczyt zaprezentować kolejny film video Husaria – polska duma | Hussars – Polish Pride.

W niniejszej prezentacji Cezary Zawadziński opowiada o historii i roli polskiej husarii, czyli skrzydlatej husarii, polskiej formacji kawaleryjskiej działającej na terenie Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku. W 2023 r. będziemy obchodzić 340. rocznicę bitwy pod Wiedniem, 12 września 1683 r., w której król Polski Jan III Sobieski poprowadził husarię do zwycięskiej bitwy z Imperium Osmańskim. Prezentacja ta jest w języku polskim.

#Husaria #Hussars #cezaryzawadzinski #wingedhussars #cavalry #PolishLithuanianCommonwealth #battleofvienna #KingJanIIISobieski #OttomanEmpire

#Rzeczpospolita #WielkieKsięstwoLitewskie #BitwapodWiedniem #JanIIISobieski #ImperiumOsmańskie

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.