984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Mijający rok okiem archiwisty MPA

Zbliżając się do końca 2014 roku, nie sposób nie spojrzeć na dokonania, zmiany i wielorakość działań Muzeum Polskiego w Ameryce, które mogły zaistnieć dzięki nieocenionej pomocy i zaangażowaniu sponsorów oraz dziesiątków utalentowanych w różnych dziedzinach osób – naszych wolontariuszy. O spotkaniach, wystawach, odczytach i warsztatach na bieżąco informowaliśmy w artykułach cyklicznie pisywanych przez pracowników MPA, a publikowanych w „Dzienniku Związkowym”, oraz w cotygodniowych poniedziałkowych relacjach na antenie radia WNVR 1030 AM. Teksty i audycje, za które redakcjom z serca dziękujemy, są równocześnie archiwum naszych działań i stanowią przyczynek do badań nad historią MPA.

Rok 2014 będzie się nam kojarzył z otwarciem nowego wejścia do budynku oraz przeniesieniem sklepu muzealnego, a także biura i sali konferencyjnej do nowych pomieszczeń na parterze. Dzięki procentowi ze spadku Haliny Przydatek Presley z przeznaczeniem na cele biblioteki i archiwum, rozpoczęto remont pomieszczenia dla potrzeb starych druków, od kilku lat podlegających katalogowaniu i konserwacji.

W tym roku dobiegła końca 18-letnia kadencja dyrektora muzeum Jana M. Lorysia. Dziękujemy mu za serce i oddanie oraz pasję i wiedzę, którą nadal się z nami dzieli jako historyk MPA. W zorganizowanym przez Radę Dyrektorów konkursie, na dyrektora zarządzającego mianowana została Małgorzata Kot, kierownik biblioteki od 1995 r. W poprzedniej roli zastąpiła ją bibliotekarka i specjalista ds. kolekcji specjalnych, zatrudniona z początkiem 2014 r. Iwona Bożek.

Dnia 29 października 2014 r. Rada Dyrektorów wybrała też nowy zarząd. Zakończyła się trzecia kadencja wybranej w 2005 r. prezes MPA Marii Cieśli, która będzie nadal pełnić funkcję skarbnika. Będąc prezesem, Maria Cieśla pracowała z nami na co dzień, poświęcając tysiące godzin jako wolontariuszka. Jej przygoda z muzeum sięga lat siedemdziesiątych. Dziękujemy za oddanie nie tylko sprawom członkostwa, ale wszelkim dotyczącym działalności MPA na przestrzeni ostatnich lat. W niedzielę 1 lutego 2015 r. odbędzie się uroczysty benefis na jej cześć (o czym więcej w artykule styczniowym). Nowym prezesem MPA, który obejmie stanowisko od 28 stycznia 2015 r., został pełniący wcześniej funkcję wiceprezesa Richard Owsiany.

Kończącym swoje kadencje z serca dziękujemy, a nowo wybranym życzymy wielu sukcesów, kreatywności i szczęścia w pozyskiwaniu nowych członków i środków na rozległe potrzeby muzeum.

W tym miejscu warto przypomnieć Rezolucję Pierwszej Dyrekcji MPA z dnia 3 kwietnia 1960 r., która na mocy decyzji 47. Sejmu ZPRKA, obradującego we wrześniu 1958 r., głosiła: „Postanawiamy dotychczasowe Muzeum i Archiwum ZPRK łącznie z Biblioteką przy nim istniejącą nazwać Muzeum Polskie w Ameryce (Polish Museum of America)”. Wraz z tą decyzją, czyli od 54 lat, muzeum zostało powierzone łaskawości i opiece nas wszystkich; organizacji polonijnych i ludzi dobrej woli, dla których ważne jest zachowanie dziedzictwa polskiego na ziemi amerykańskiej. Zachęcamy wszystkich, wzorem ZPRKA, które nieustannie (od prawie 80 lat) wspiera nasze działania, aby wśród postanowień noworocznych rozważyli możliwość zakupienia członkostwa Muzeum Polskiego w Ameryce, zaś dziękując aktywnym członkom, wolontariuszom i sponsorom, życzymy dalszej chęci wspierania MPA.

Pracownicy i zarząd MPA wchodzą w nowy 2015 rok z nadzieją i szerokimi planami na przyszłość. Będzie to rok historyczny, ponieważ w kwietniu nasza biblioteka obchodzić będzie jubileusz stulecia istnienia, natomiast w październiku przypadnie 80. rocznica decyzji o powstaniu Archiwum i Muzeum ZPRKA. W związku z obydwoma wydarzeniami powstaną oczekiwane od wielu lat wydawnictwa (w tym przewodnik po zasobie archiwum), które są owocem wieloletniej współpracy z instytucjami w Polsce, a wydane będą dzięki funduszom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony zbiorów polonijnych.

Nasze postanowienie na Nowy Rok to służyć Polakom i Polonii w Ameryce, rozwijając się i doskonaląc. Nie możemy tego jednak zrobić sami, dlatego z góry dziękujemy za Państwa pomoc i wsparcie oraz życzymy szczęśliwego Nowego Roku.

Halina Misterka

fot.Julita Siegel/MPA

123