984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Muzeum Polskie z podziękowaniami

W miniony weekend, w dniach 14 i 15 września 2013 roku odbyła się główna część wyprzedaży duplikatów książek Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce (BMPA), podczas której zebrano 6 115 dolarów i 75 centów. Dotychczas z wyprzedaży skorzystało ponad 200 osób. Książki, których nie udało się sprzedać zostały przecenione i są dostępne w BMPA do 30 września w godzinach pracy (pon., wt., piąt. i sob. 10-16, środy 13-19).

Wyprzedaż duplikatów 2013 Krystyna Grell, Elżbieta Majewska, Danuta i Michał Schneiderowie

Zespół Biblioteki MPA serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom, czytelnikom, sympatykom i przyjaciołom, którzy współuczestniczyli w sukcesie tegorocznej wyprzedaży!

Kilkutysięczny zbiór duplikatów zgromadzonych w ciagu ostatnich dwóch lat dał szansę miłośnikom książek na wzbogacenie ich domowych bibliotek. Organizowanie wyprzedaży duplikatów ma długą tradycję w MPA. Wydawnictwa, które pieczołowicie gromadzimy w oparciu o przekazane nam dary osób prywatnych i organizacji, sprawdzamy z zasobem biblioteki.

Zatrzymujemy najlepsze egzemplarze. W tym roku dzięki dużemu darowi muzycznemu melomani mogli uzupełnić swoje kolekcje nagraniami popularnych polskich piosenkarzy i znanymi utworami muzyki poważnej.

Popularnością cieszyły się wydawnictwa z zakresu historii, literatury, kuchni polskiej, ogrodnictwa, sportu, turystyki, itp. Odwiedzające nas rodziny szukały lektur oraz literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wśród kupujących byli także Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy interesowali się literaturą anglojęzyczną na temat Polski i historii Polonii. Studenci szkół muzycznych odnaleźli literaturę fachową i nuty.

Uczestnicy wyprzedaży mieli możliwość zwiedzenia muzeum i biblioteki, a także wykupienia członkostwa.

Wiele osób prosiło o kontynuację tej inicjatywy w następnych latach. Dzięki niej przekazano do biblioteki wiele książek, które uzupełniły nasze zbiory i zostaną skatalogowane. Pojawiło się w naszych progach wielu nowych czytelników i wolontariuszy, którzy oddali nam swój wolny czas i zrezygnowali na rzecz biblioteki z weekendu. Przyjeżdżali często z bardzo daleka; niestraszna im była praca fizyczna. Atmosfery, jaka panowała w naszym zespole, nie da się z niczym porównać. Sobotnie i niedzielne spotkanie z miłośnikami książek przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a czytelnicy dzielili się radością z pozyskanych książek. Cieszy nas ogromnie, że zainteresowanie tradycyjną książką ciągle jest duże.

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone m. in. na zakup nowości wydawniczych oraz kontynuację konserwacji cymeliów, najstarszych i najcenniejszych książek w zbiorach BMPA, ofiarowywanych przez kilka pokoleń Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, a przekazanych Bibliotece w celu zachowania tych skarbów polskiej kultury dla przyszłych pokoleń.

Jak już wspominaliśmy na łamach Dziennika Związkowego, w maju br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dzięki rekomendacji Konsulatu Generalnego RP w Chicago wsparło finansowo nasze przedsięwzięcie. Podczas lata dziesięć starych druków BMPA zostało poddanych konserwacji m.in.: Kronika polska, litewska, zmodzka y wszystkiej Rusi (…) Macieja Stryjkowskiego (1582); pierwsze wydanie polskiego herbarza Kacpra Niesieckiego: Korona Polska przy złotej wolności (1728), dwa tomy autorstwa Jana Długosza: Historiae polonicae libri XII; De origine et rebus gestis Polonorum (O pochodzeniu i czynach Polaków) Marcina Kromera (1589); Opera posthuma historica, historico-politica Stanisława Łubieńskiego (1643). Konserwacji naszych cymeliów podjął się James Twomey z Book Restoration Co., wykładowca Dominican University. Dzięki jego staraniom stare druki BMPA są przygotowane na kolejne kilkaset lat życia.

Raz jeszcze dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do Biblioteki – wyprzedaż duplikatów trwa do końca września!

Z serdecznymi zaprosinami i podziękowaniami

Iwona Bożek, Krystyna Grell i Małgorzata Kot bibliotekarki MPA

Zdjęcia: Małgorzata Kot, Iwona Bożek i czytelnicy BMPA