984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA Hosts Polish Delegates for Constitution Day Celebrations

The Polish Museum of America had the privilege of welcoming esteemed dignitaries and members of our community in connection with the May 3 Constitution Day celebrations.

Among our distinguished visitors were Bożena Żelazowska, Secretary of State at the Ministry of Culture and National Heritage of Poland; Michał Kobosko and Tomasz Kostuś, Members of the Sejm of the Republic of Poland; Agata Grochowska, Vice-Consul; and Michal Fijol, President and Chief Executive Officer of LOT Polish Airlines.

Our guests were welcomed by the President of the Polish Museum of America Richard Owsiany, President of the Polish Roman Catholic Union of America Jim Robaczewski, Vice-President Micheline Jaminski, and Secretary-Treasurer Agnieszka Bastrzyk.

Following their welcome, our guests embarked on a tour of our museum, led by our dedicated staff, where they had the opportunity to explore the treasures housed within the Paderewski Room, Gallery, Archives, and the grand Great Hall.

On the same day, we were delighted to host a donation event during which Andrzej Filipowicz generously contributed two paintings to our museum on behalf of the sponsors, Caritas Super Omnia Est Foundation named after Blessed Stefan Wincenty Frelichowski as well as Ignacy Jan Paderewski Foundation. One portrays the beloved Jan Ignacy Paderewski, whose legacy resonates deeply within our collection. The other depicts Priest Stefan Wincenty Frelichowski, a cherished figure in the scouting community, symbolizing the enduring spirit of service and solidarity.

We extend our heartfelt gratitude to our esteemed guests for gracing us with their presence on this important day in Polish history. We eagerly anticipate the opportunity to host them again soon, continuing our shared journey of cultural discovery and celebration. Thank you!

===

Muzeum Polskie w Ameryce miało zaszczyt gościć znamienite osobistości i członków naszej społeczności w związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja.

Wśród naszych gości znaleźli się Bożena Żelazowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Michał Kobosko i Tomasz Kostuś, Posłowie na Sejm RP; Agata Grochowska, Zastępca Konsula; oraz Michał Fijol, prezes i dyrektor generalny Polskich Linii Lotniczych LOT.

Naszych gości przywitali Prezes Muzeum Polskiego w Ameryce Richard Owsiany, Prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce Jim Robaczewski, Wiceprezes Micheline Jaminski oraz Sekretarz-Skarbnik Agnieszka Bastrzyk.

Po powitaniu goście udali się na wycieczkę po muzeum, poprowadzoną przez nasz oddany personel, podczas której mieli okazję poznać skarby znajdujące się w Sali Paderewskiego, Galerii, Archiwum oraz Wielkiej Sali.

Tego samego dnia mieliśmy przyjemność przyjąć darowiznę od Pana Andrzeja Filipowicza w imieniu sponsorów, Fundacji Caritas Super Omnia Est im. Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz Fundacji Ignacego Jana Paderewskiego. Donacja składała się z dwóch obrazów: jeden z nich ukazuje ukochaną postać Ignacego Jana Paderewskiego, którego dziedzictwo jest głęboko obecne w naszej historii oraz kolekcji. Drugi przedstawia ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, cenioną postać w środowisku harcerskim, symbolizującą trwałego ducha służby i solidarności.

Składamy serdeczne podziękowania naszym Szanownym Gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością w tym ważnym dniu i z niecierpliwością czekamy na okazję, aby wkrótce ponownie Państwa gościć. Dziękujemy!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.