984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA Marches Proudly in Chicago’s Annual May 3rd Parade

On May 4th, the Polish Museum of America officers, staff, volunteers, and friends took to the streets of Downtown Chicago for the annual Parade commemorating the historic ratification of the Polish Constitution of 1791.

Since 1892, this Parade has been a vibrant celebration of our rich Polish culture and traditions, bringing together community organizations, schools, bands, and folk dancing groups. Once again, the city was painted white and red as we showcased our Polish heritage with joy and unity. Huge thank you to the Alliance of Polish Clubs for their steadfast organization of this incredible event!

===

4 maja pracownicy i przyjaciele Muzeum Polskiego w Ameryce wyszli na ulice centrum Chicago na coroczną Paradę upamiętniającą historyczną ratyfikację Konstytucji RP z 1791 r.

Od 1892 r. Parada ta jest żywym świętem naszej bogatej polskiej kultury i tradycji, zrzeszającym organizacje społeczne, szkoły, zespoły muzyczne i zespoły tańca ludowego. Po raz kolejny miasto zostało pomalowane na biało i czerwono, gdy z radością i jednością prezentowaliśmy nasze polskie dziedzictwo. Ogromne podziękowania dla Związku Klubów Polskich za niezłomną koordynację tej niezwykłej okazji!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.