984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PRCUA on 63rd Quadrennial Convention

Congratulations to the delegates of the PRCUA on a successfully run 63rd Quadrennial Convention. We also congratulate the elected officers and directors.

May the work of the Convention keep the PRCUA strong and continue to prosper into the future.

Serdeczne gratulacje dla delegatów ZPRKA z okazji pomyślnie przeprowadzonego 63. SEJMU. Gratulujemy wybranemu Zarządowi i dyrektorom.

Oby prace Sejmu utrzymały silne i kwitnące ZPRKA na drodze do wspaniałej przyszłości.

#prcua #zprka

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.