General Admission

$10.00

Category:

Description

Bitwy pod Falaise i Arnhem mają ogromne znaczenie historyczne i przy tej szczególnej okazji Muzeum Polskie w Ameryce i 10. Pułk Dragonów pragną uhonorować waleczność i ofiary tych, którzy brali udział w tych kluczowych momentach II wojny światowej.

Atrakcje:
Rekonstrukcja historyczna, która skupi się na dwóch znaczących bitwach stoczonych przez różne polskie formacje wojskowe:

Bitwa pod Falaise (sierpień 1944):

Stoczona przez 1 Dywizję Pancerną generała Maczka, bitwa miała ogromne znaczenie strategiczne, przyczyniając się do pomyślnego lądowania wojsk alianckich w Normandii.
Dowiecie się Państwo dlaczego od 1939 roku Niemcy nazywali żołnierzy tej formacji „Czarnymi Diabłami”.

Bitwa pod Arnhem (wrzesień 1944):

Bitwa z udziałem Samodzielnej Brygady Spadochronowej dowodzonej przez gen. Sosabowskiego miała na celu przełamanie frontu w Holandii w ramach większej operacji o kryptonimie Market Garden. Do celów należało zdobycie mostów na Mozie, Waal i Renie, tworząc bazę do operacji w głębi Niemiec.

Prezentacja edukacyjna: Przygotowana przez członków 10. Pułku Dragonów zaoferuje wgląd w bitwy, kontekst historyczny i role odgrywane przez polskich żołnierzy. Zobaczą Państwo urzekające pokazy żywej historii zawierające autentyczne wyposażenie, mundury i artefakty z bitew pod Falaise i Arnhem, pieczołowicie odtworzone przez 10. Pułk Dragonów.

Proszę dołączyć do nas 9 marca 2024 r. w Muzeum Polskim w Ameryce aby złożyć hołd bohaterom bitew pod Falaise i Arnhem. Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników historii, studentów oraz rodziny!


The Battles of Falaise and Arnhem hold significant historical importance, and on this special occasion, the Polish Museum of America and the 10th Dragoons Regiment aim to honor the valor and sacrifices of those who participated in these pivotal moments of World War II.

Highlights of the Event:

Historical reenactment that will focus on two significant battles fought by distinct Polish military formations:

The Battle of Falaise (August 1944):

Fought by the 1st Armored Division under General Maczek, the battle held a great strategic importance, contributing to the successful landing of Allied troops in Normandy. You will learn why the Germans referred to the soldiers of this formation as "Black Devils" since 1939.

The Battle of Arnhem (September 1944):

Involving the Independent Parachute Brigade led by General Sosabowski, this battle aimed at breaking the front in the Netherlands, as part of the larger operation codenamed Market Garden.
Objectives included capturing bridges on the Meuse, Waal, and Rhine, creating a base for operations deep into Germany.

Educational Presentations: Engage in informative presentations by members of the 10th Dragon Regiment, offering insights into the battles, the historical context, and the roles played by Polish soldiers. Witness captivating living history displays featuring authentic equipment, uniforms, and artifacts from the Battles of Falaise and Arnhem, meticulously recreated by the 10th Dragon Regiment.

Join us on March 9, 2024, at the Polish Museum of America as we come together to remember and pay tribute to the heroes of the Battles of Falaise and Arnhem. We extend a warm invitation to all history enthusiasts, students, and families to join us.

 


* Although the primary language of the presentation will be Polish, English speakers would still be able to enjoy it, including the opportunity to see the equipment and pictures. The museum staff is bilingual and happy to answer any questions guests may have.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “General Admission”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.