Polish Past in Chicago 1850-1939/ Dawne Polskie Chicago Catalog


$8.00

Editing and translations: Małgorzata Kot, Teresa Sromek, Iwona Bożek
Softcover
Pages: 18
Year: 2015

4 in stock

Please note that PayPal also allows you to pay with a credit card.

Category: Tags: ,

Description

Poles first began to settle in Chicago in the 1850-1860s, but it was not until the 1880s that it began to take on the character of a mass migration. From that time until the 1930s, their numbers rapidly increased. They were drawn to industrial cities and Chicago, with its countless factories, steel mills, slaughterhouses, and meatpacking plants, quickly became America’s most Polish city.

Our new permanent display is a visual introduction to the Polish Past in Chicago. It features the first settlers and their families, houses, businesses, organizations, parishes, and various forms of artistic and cultural endeavors. We hope you enjoy the exhibit as well as these highlights from the extensive PMA Photography Collection.

Polacy po raz pierwszy zaczęli osiedlać się w Chicago w latach 1850-1860, ale dopiero około 1880 roku tendencja ta nabrała charakteru masowej migracji. Do lat 30. XX wieku liczba emigrantów gwałtownie wzrastała. Polaków przyciągały miasta przemysłowe i tak Chicago z jego niezliczonymi fabrykami, stalowniami i rzeźniami szybko stało się najbardziej polskim miastem w Ameryce.

Nasza nowa stała wystawa jest obrazowym wprowadzeniem w temat dawnego polskiego Chicago. Oferuje ona wgląd w życie pierwszych osadników i ich rodzin, prezentuje ich domy, firmy, organizacje, parafie oraz różne formy przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. Mamy nadzieję, że zarówno wystawa, jak i te wybrane, najciekawsze zdjęcia z obszernej kolekcji fotograficznej MPA spodobają się Państwu.

Additional information

Weight 1 lbs
Dimensions 9 × .25 × 6 in
Additional

softcover, pages: 157

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Polish Past in Chicago 1850-1939/ Dawne Polskie Chicago Catalog”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.