984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

4th Annual PAYAS Conference: Celebrating Knowledge and Collaboration

On October 7th, The Polish Museum of America had the distinct honor of hosting the 4th annual PAYAS conference - Polish American Youth Academic Summit. The event drew a diverse audience of enthusiastic students and accomplished professionals, creating a vibrant atmosphere of knowledge sharing and collaboration. The conference was sponsored and organized by the Polish American Medical Society.

The conference showcased an impressive roster of distinguished speakers whose expertise and contributions in their respective domains made a lasting impression on the participants. Among these distinguished individuals were: Dr. Miroslaw Wielgos: President of the Polish Gynecological Society, renowned for his extensive research and publications in the areas of prenatal diagnosis, ultrasound, and intrauterine therapy; Dr. Ewa Radwanska: Vice President of PAMS and a Professor of Gynecology at Rush University Medical Center, who has made significant contributions to the field of gynecology; Dr. Henryk Skarzynski: A trailblazer in the detection and treatment of hearing disorders, credited with initiating the Polish adult and pediatric cochlear implantation program; Dr. Maciej Dryjski: Professor of Surgery and Vice Chairman of the Department of Surgery at the University of Buffalo, also serving as the Director of Vascular and Endovascular Surgery at Kaleida Health; Dr. Lukasz Gasiorowski: The director of the Medical Simulation Centre at Poznan University of Medical Sciences, a visionary leader in medical education and simulation.

We extend our heartfelt gratitude to these keynote speakers for gracing us with their wisdom and insights. Additionally, we wish to express our appreciation to all those who submitted their abstracts, enriching the diverse spectrum of knowledge that characterized this conference. Your commitment to academic excellence and the exchange of ideas is the driving force behind the success of PAYAS, and we eagerly anticipate many more years of fruitful collaboration and learning.

* * *

7 października Muzeum Polskie w Ameryce miało zaszczyt być gospodarzem IV dorocznej konferencji PAYAS - Polish American Youth Academic Summit. Wydarzenie przyciągnęło różnorodną publiczność, złożoną z entuzjastycznych studentów i utalentowanych profesjonalistów, tworząc tętniącą życiem atmosferę dzielenia się wiedzą i współpracy.

W konferencji udział wzięli mówcy honorowi, których wiedza i wkład w swoich dziedzinach wywarły trwałe wrażenie na uczestnikach. Wśród tych wybitnych osobistości znaleźli się: dr Mirosław Wielgoś: Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, znany z szeroko zakrojonych badań i publikacji z zakresu diagnostyki prenatalnej, ultrasonografii i terapii wewnątrzmacicznej; Dr Ewa Radwańska: Wiceprezes PAMS i profesor Ginekologii w Rush University Medical Center, która wniosła znaczący wkład w dziedzinę ginekologii; Dr Henryk Skarżyński: Pionier w wykrywaniu i leczeniu wad słuchu, któremu przypisuje się zainicjowanie polskiego programu implantacji ślimakowej u dorosłych i dzieci; Dr Maciej Dryjski: Profesor chirurgii i wiceprzewodniczący Katedry Chirurgii na Uniwersytecie w Buffalo, pełniący również funkcję dyrektora chirurgii naczyniowej i wewnątrznaczyniowej w Kaleida Health; Dr Łukasz Gąsiorowski: Dyrektor Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wizjonerski lider edukacji i symulacji medycznej.

Serdecznie dziękujemy mówcom za zaszczycenie nas swoją mądrością i spostrzeżeniami. Ponadto pragniemy wyrazić nasze uznanie wszystkim, którzy nadesłali swoje streszczenia, wzbogacając różnorodne spektrum wiedzy charakteryzującej tę konferencję. Państwa zaangażowanie w doskonałość akademicką i wymianę pomysłów jest siłą napędową sukcesu PAYAS i z niecierpliwością czekamy na wiele kolejnych lat owocnej współpracy i nauki.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.