984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA Closes on October 9th to Honor Columbus and Indigenous People’s Day

On October 9th, the Polish Museum will be closed in honor of Indigenous People's Day, celebrated alongside Columbus Day. Indigenous People's Day pays tribute to the lasting contributions and resilience of the Indigenous peoples of the Americas. Columbus Day, in turn, commemorates Christopher Columbus's arrival in the Americas.

Let's use this time to reflect on the often-overlooked history and accomplishments of Indigenous peoples, fostering appreciation for our diverse society. In the attached photo, eight Polish immigrants, mainly priests, visit the Big Horn Mountains, Wyoming in 1896, standing alongside local settlers, including a Native American, second from the right.

The PMA will reopen on Tuesday at 11:00 - we look forward to your visit!

* * *

9 października Muzeum Polskie będzie zamknięte z okazji Dnia Ludności Tubylczej, obchodzonego równolegle z Dniem Kolumba. Dzień Ludności Tubylczej składa hołd trwałemu wkładowi i odporności rdzennej ludności obu Ameryk. Dzień Kolumba, natomiast, upamiętnia przybycie Krzysztofa Kolumba do Ameryki.

Skorzystajmy z tej okazji, aby zastanowić się nad często pomijaną historią i osiągnięciami rdzennej ludności, wzmacniając uznanie dla naszego zróżnicowanego społeczeństwa. Na załączonym zdjęciu ośmiu polskich imigrantów, głównie księży, odwiedza góry Big Horn w stanie Wyoming w 1896 roku, stojąc obok lokalnych osadników, w tym drugiego od prawej rdzennego Amerykanina.

PMA zostanie ponownie otwarte we wtorek o 11:00 - zapraszamy!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.