984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Dr. Michal Mraczek Explores Polish Heritage at PMA

Lately, our museum welcomed Dr. Michal Mraczek, an assistant professor at the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw. His purpose was research-oriented, and he received guidance and support from our knowledgeable Krystyna Grell, an expert in all things related to books!

At the Polish Museum of America, we're thrilled to see individuals from diverse backgrounds and professions engage with our resources, especially our treasured Library which is significantly older than the PMA itself! Our collection boasts a wealth of books in Polish, fostering an immersive experience for those eager to delve into literature, history, and beyond.

To all avid readers and knowledge seekers, our doors are wide open! Come, explore, and revel in the joy of books because, truly, they are the finest companions on any journey.

W ostatnim czasie w naszym muzeum gościł ks dr Michał Mraczek, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jego cel był zorientowany na badania, a wskazówki i wsparcie otrzymał od naszej Krystyny Grell, ekspertki we wszystkim, co związane z książkami!

Jesteśmy podekscytowani, że w Muzeum Polskim w Ameryce osoby z różnych środowisk i o różnych zawodach korzystają z naszych zasobów, zwłaszcza z cennej Biblioteki, która jest znacznie starsza niż samo MPA! W naszej kolekcji znajduje się bogactwo książek w języku polskim, zapewniających wrażenia osobom pragnącym zagłębić się w literaturę, historię i nie tylko.

Dla wszystkich zapalonych czytelników i poszukiwaczy wiedzy, nasze drzwi są szeroko otwarte! Zapraszamy do biblioteki aby rozkoszować się naszymi książkami – są one najlepszymi towarzyszami.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.