984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Emilia Plater School Visit: A Day of Polish Heritage Joy

Greetings from the heart of Polish history and culture! We were honored to host the wonderful students from Emilia Plater Polish School, and what an incredible day of exploration and learning it turned out to be!

Under the guidance of our incredible team—Director Małgorzata Kot, Head Archivist Halina Misterka, Historian Beatrix Czerkawski, and Tour Guide Beata Pawlikowska—about 100 eager learners immersed themselves in the rich tapestry of Polish history and culture within our museum walls.

From exploring our treasured collections to delving into fascinating anecdotes, it was a day filled with discovery, laughter, and awe. Witnessing the enthusiasm and curiosity of these bright minds was truly inspiring!

A heartfelt thank you to the Emilia Plater Polish School, not just as visitors but as cherished life members of our museum family. Your continued support fuels our mission to preserve and share the Polish heritage with the world.

Pozdrowienia z serca polskiej historii i kultury! Mieliśmy zaszczyt gościć wspaniałych uczniów z Polskiej Szkoły im. Emilii Plater, który okazał się być niesamowitym dniem eksploracji i nauki!

Pod okiem naszego niesamowitego zespołu – dyrektor Małgorzaty Kot, głównej archiwistki Haliny Misterki, historyczki Beatrix Czerkawskiej i przewodniczki Beaty Pawlikowskiej – około 100 uczniów zanurzyło się w polskiej historii i kulturze w murach naszego muzeum.

Od zwiedzania naszych cennych kolekcji po zagłębianie się w fascynujące anegdoty – był to dzień pełen odkryć, śmiechu i podziwu. Obserwowanie entuzjazmu i ciekawości tych bystrych umysłów było naprawdę inspirujące!

Serdecznie dziękujemy Polskiej Szkole im. Emilii Plater, nie tylko jako gościom, ale także jako cenionym wieczystym członkom naszej muzealnej rodziny. Wasze ciągłe wsparcie napędza naszą misję ochrony i dzielenia się polskim dziedzictwem ze światem.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.