984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

6th Interdisciplinary Conference “Women for Women”

On November 19th, the Polish Museum of America welcomed the 6th Interdisciplinary Conference "Women for Women," which took place in the Sabina Logisz Great Hall. It was nothing short of inspirational! Ten remarkable women, pioneers in their respective fields, graced our halls to share insights and experiences from their diverse journeys.

From medicine to psychology, business to art, their talks covered a spectrum of topics crucial to every woman's life. They delved into achieving success in business, nurturing physical and mental health, battling addictions, mastering motherhood, and even navigating the realms of home buying and interior design!

Our esteemed speakers were the heartbeat of the event:

Ewa Bilinski, MD - Women’s issues
Kinga Kopacz - Women and investing
Natalia Zamarlik - Interior design
Małgorzata Sypien, MD - Health and looks
Violetta Kolcan, MD - Women and stress or relax?
Kinga Kosmala, Ph.D - How to open your own business?
Alina Holyk, MA - Women and alcohol
Katarzyna Pilewicz, Ph.D - Women, “me” and my family
Kathy Lesny Evans - Women and their surroundings
Anna Wegierek, Psy.D – Women and mental health

Their collective wisdom illuminated our day and left us empowered, enlightened, and ready to conquer our worlds!

A heartfelt thank you to these brilliant minds for gracing us with their knowledge and to everyone who joined us in hearing this talk. Your presence made this event truly special.

19 listopada Muzeum Polskie w Ameryce miało zaszczyt być gospodarzem inspirującej VI Interdyscyplinarnej Konferencji „Kobiety Kobietom”. Dziesięć niezwykłych kobiet, pionierek w swoich dziedzinach, odwiedziło nasze muzealne mury, aby podzielić się spostrzeżeniami i doświadczeniami ze swoich różnorodnych podróży.

Od medycyny po psychologię, od biznesu po sztukę – ich prezentacje dotyczyły szerokiego spektrum tematów kluczowych w życiu każdej kobiety. Zagłębiły się w osiąganie sukcesu w biznesie, pielęgnowanie zdrowia fizycznego i psychicznego, walkę z uzależnieniami, macierzyństwo, a także jak zakupić dom i zaprojektować swoje wnętrze!

Sercem tego wydarzenia były mówczynie:
Ewa Biliński, MD – Sprawy kobiece
Kinga Kopacz – Kobiety a inwestycje
Natalia Zamarlik – Projektowanie wnętrz
Małgorzata Sypien, MD – Zdrowie i wygląd
Violetta Kolcan, MD - Kobieta i stres albo relaks?
Kinga Kosmala, Ph.D - Jak założyć biznes?
Alina Holyk, MA - Kobieta a alcohol
Katarzyna Pilewicz, Ph.S - Kobieta, „ja” i moja rodzina
Kathy Lesny Evans – Kobieta i otoczenie
Anna Wegierek, Psy.D – Kobieta a zdrowie psychiczne

Ich zbiorowa mądrość rozświetliła nasz dzień i pozostawiła nas wzmocnionych i gotowych na podbój naszych codziennych spraw.

Serdecznie dziękujemy tym błyskotliwym umysłom za zaszczycenie nas swoją wiedzą oraz wszystkim, którzy przyłączyli się do nas, słuchając tego przemówienia. Wasza obecność uczyniła to wydarzenie naprawdę wyjątkowym.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.