984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

The Visit from the Missionary Sisters of St. Benedict from Oak Forest, IL

What a delightful day hosting the Sisters of St. Benedict at the Polish Museum of America! Exploring our collections, we shared the vibrant history of Poland and the Polish-American community, as well as the Polish Roman Catholic Union of America.

Discovering more about their impactful work was truly inspiring. The Sisters engage in a variety of ministries, from teaching religion at a Chicago Catholic school, Polish Language Schools, to overseeing a Day Care & Preschool under the Guardian Angel's patronage. They also play a crucial role in distributing hosts to parishes and chapels within the Archdiocese of Chicago and outside.
We thank them for their visit and we're looking forward to hosting them in the future!

Muzeum Polskie w Ameryce miało przyjemność gościć Siostry Benedyktynki Misjonarki z Oak Forest, IL! Przeglądając nasze zbiory, obcowały z historią Polski i społeczności polonijnej, a także Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce.

Dowiadywanie się na temat ważnej pracy Sióstr było naprawdę inspirujące. Od ponad dwudziestu lat angażują się w różnorodne posługi, od nauczania religii w katolickich szkolach polonijnych i amerykańskich w Chicago po prowadzenie przedszkola pod patronatem Anioła Stróża. Odgrywają także kluczową rolę w rozprowadzaniu hostii do parafii i kaplic na terenie Archidiecezji Chicago i poza nia.
Dziękujemy im za wizytę i nie możemy doczekać się, aby gościć je w przyszłości!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.