984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Birthday to Mikołaj Kopernik!

Kopernik, a revolutionary astronomer born in 1473 in Toruń, Poland, is renowned for transforming our understanding of the cosmos with his groundbreaking heliocentric model, placing the Sun at the center of the Solar System.

Join us in commemorating this brilliant mind and exploring our rich collection, featuring items such as the inaugural announcement from the Jagiellonian University in Cracow dating back to 1873. This announcement unveiled a program commemorating the 400th anniversary of Copernicus's birth, showcasing the lasting influence of his remarkable contributions.

Additionally, we showcase to you a photograph of four-year-old Michal Sworakowski posing by a sculpture created by Stanislaw Szukalski, titled "Self-portrait as Copernicus." This unique portrayal reflects Szukalski's deep connection to Copernicus, as the astronomer-hero often appeared in his work. The photograph featuring the boy and the sculpture, in turn, appeared in "Dziennik Zwiazkowy" on June 3, 1944.

Let's celebrate the legacy of Mikołaj Kopernik and the artistic expressions inspired by his revolutionary ideas!

===

Kopernik, rewolucyjny astronom urodzony w 1473 roku w Toruniu, znany jest z tego, że zmienił nasze rozumienie kosmosu dzięki swojemu przełomowemu modelowi heliocentrycznemu, umieszczającemu Słońce w centrum Układu Słonecznego.

Zapraszamy do upamiętnienia tego genialnego umysłu i zapoznania się z naszą bogatą kolekcją, obejmującą takie artefakty, jak ogłoszenie inauguracyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 1873 r. Ogłoszenie to odsłoniło program upamiętniający 400. rocznicę urodzin Kopernika, ukazujący trwały wpływ jego niezwykłych zasług.

Dodatkowo prezentujemy Państwu fotografię czteroletniego Michała Sworakowskiego pozującego przy rzeźbie Stanisława Szukalskiego zatytułowanej „Autoportret jako Kopernik”. Ten wyjątkowy portret odzwierciedla głęboki związek Szukalskiego z Kopernikiem, gdyż astronom często pojawiał się w jego twórczości. Z kolei fotografia przedstawiająca chłopca i rzeźbę ukazała się w „Dzienniku Zwiazkowym” 3 czerwca 1944 r.

Celebrujmy dziedzictwo Mikołaja Kopernika i ekspresję artystyczną inspirowaną jego rewolucyjnymi pomysłami!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.