984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

“Ref-Ren” Documentary Screening at the PMA

Last night, on February 18, the Polish Museum of America hosted an unforgettable screening of the documentary film "Ref-Ren" – a poignant journey into the life and artistic legacy of Feliks Konarski, the mastermind behind the iconic "Red Poppies on Monte Cassino."

Produced by the talented Bogdan Kowalski and presented by Discovery Video Studio, this two-part masterpiece took us on an emotional rollercoaster. The first part beautifully unfolded the pre-World War II narrative, highlighting Feliks Konarski's early years and his crucial role in the 2nd Corps during the war. The use of archival materials, especially those from World War II, added a unique historical depth to the storytelling.

The second part of the documentary, dedicated to Feliks Konarski (Ref-Ren) and his wife Nina Oleńska's life in Chicago, provided an intimate glimpse into their artistic endeavors and the profound impact they left on the cultural landscape of our beloved city.

The screening was nothing short of a triumph, with many of us moved to tears by the powerful storytelling. Huge congratulations to Basia Kożuchowska, our Museum Manager and actress, who played a vital role as one of the co-creators of this emotional journey.

Special thanks to Julitta Mroczkowska-Brecher, Basia Chalko, Andrzej Piekarski, Bogdan Łańko, and all involved in bringing this incredible documentary to life. Although Elżbieta Kochanowska-Michalik and Liliana Para-Piekarska couldn't be with us physically, we felt their warm presence and thoughts connecting us all.

"Ref-Ren" has left an indelible mark on our hearts, reminding us of the power of storytelling and the profound impact of artistic contributions. Heartfelt thanks to everyone who showed up at the screening!

===

Wczorajszego popołudnia, 18 lutego, w Muzeum Polskim w Ameryce odbył się niezapomniany pokaz filmu dokumentalnego „Ref-Ren” – poruszającej podróży w głąb życia i artystycznej spuścizny Feliksa Konarskiego, twórcy „Czerwonych maków na Monte Cassino”.

Ten dwuczęściowy dokument, wyprodukowany przez utalentowanego Bogdana Kowalskiego i zaprezentowany przez Discovery Video Studio, zabrał nas w emocjonalną podróż. Pierwsza część pięknie przedstawiła narrację sprzed II wojny światowej, podkreślając wczesne lata Feliksa Konarskiego i jego kluczową rolę w 2. Korpusie podczas wojny. Wykorzystanie materiałów archiwalnych, szczególnie tych z II wojny światowej, dodało opowieści wyjątkowej głębi historycznej.

Druga część dokumentu, poświęcona życiu Feliksa Konarskiego (Ref-Rena) i jego żony Niny Oleńskiej w Chicago, pozwoliła na intymny wgląd w ich twórczość artystyczną i głęboki wpływ, jaki wywarła na krajobraz kulturowy naszego ukochanego miasta.

Pokaz był ogromnym sukcesem, wzruszył widzów do łez porywającą narracją. Ogromne gratulacje dla Pani Basi Kożuchowskiej, menadżerki Muzeum i aktorki, która odegrała kluczową rolę jako jedna ze współtwórczyń tej emocjonalnej podróży.

Specjalne podziękowania należą się Julicie Mroczkowskiej-Brecher, Barbarze Chalko, Andrzejowi Piekarskiemu, Bogdanowi Łańce i wszystkim zaangażowanym w ożywienie tego niesamowitego dokumentu. Choć Elżbieta Kochanowska-Michalik i Liliana Para-Piekarska nie mogły być z nami fizycznie, czuliśmy ich ciepłą obecność i łączyliśmy się z nimi myślami.

„Ref-Ren” pozostawił niezatarty ślad w naszych sercach, przypominając nam o sile opowieści i głębokim wpływie wkładu artystycznego na życie wielu ludzi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pojawili się na projekcji! Gorąco polecamy go wszystkim!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.