984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Children’s Day!

Children's Day was first observed in Poland in the 1950s; today, families celebrate it by presenting gifts to the kids and spending happy, enjoyable time with them.

Celebrate Children’s Day by visiting us here at the Polish Museum of America with your little ones to see our impressive collection and especially the Zawilinski Photography Exhibit – which has been extended due to its success; it features everyday scenes from Chicago from the early 1900s.

Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

Dzień Dziecka po raz pierwszy obchodzono w Polsce w latach 50. XX wieku; dziś rodziny świętują ten dzień wręczając dzieciom prezenty i spędzając z nimi przyjemny czas.

Proszę spędzić z nami ten Dzień Dziecka, odwiedzając nas w Muzeum Polskim w Ameryce ze swoimi maluchami, aby zobaczyć naszą imponującą kolekcję, a zwłaszcza Wystawę Fotografii Zawilińskiego – która została przedłużona ze względu na jej sukces; zawiera codzienne sceny z Chicago z początku XX wieku.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.