984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Happy Mikołajki from PMA

Happy Mikołajki, everyone! December 6th marks a festive tradition filled with joy and kindness. Mikołajki, otherwise known as Saint Nicholas’ Day is a time to embrace the spirit of giving and spreading warmth to loved ones. Whether it's exchanging small gifts, enjoying delicious treats, or simply sharing smiles, let's cherish this beautiful celebration together. Wishing you all a day filled with happiness, love, and the magic of Mikołajki! 

 

Wesołych Mikołajek! 6 grudnia przypada tradycyjne święto Św. Mikołaja przepełnione radością i życzliwością. Mikołajki to czas dawania i niesienia ciepła bliskim. Niezależnie od tego, czy chodzi o wymianę drobnych prezentów, delektowanie się pysznymi smakołykami, czy po prostu dzielenie się uśmiechami, wspólnie celebrujmy to piękne święto. Muzeum Polskie w Ameryce życzy wszystkim dnia pełnego szczęścia, miłości i słodyczy Mikołajek!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.