984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Quest for a Contemporary Polish Copernicus

A round of applause to the exceptional individuals who took part in the "Quest for a Contemporary Polish Copernicus" event, organized by the Polish Teachers Association in America! The Gala held at the Polish Museum in America paid tribute to Nicolaus Copernicus on his 550th birth anniversary, attended by distinguished guests such as Dr. Tomasz Rzymkowski, Undersecretary of State at the Ministry of Education and Science, Piotr Semeniuk, Director of International Cooperation, along with Consul Agata Grochowska and Anna Czarnecka-Hebal from the Polish and Slavic Federal Credit Union, the main sponsor of the awards.

The pursuit to identify the Contemporary Polish Copernicus resulted in noteworthy distinctions, shining a spotlight on the brilliance within our community. Their talents and dedication truly embody the spirit of the quest to find a modern-day Copernicus among us.

Congratulations to all the winners:

Honorable Mentions
1. Kayla Castro – Saint M. Kolbe PS
2. Paulina Szot – Saint M. Kolbe PS
3. Julia Bozko – F. Chopin PS
4. John Cios – Holy Trinity PS
5. Olivia Pluta – Holy Trinity PS
6. Sara Adamczyk – J. Karski PS
7. Karolina Wodzińska – Gen. W. Anders PS
8. Filip Skoczen – J. Brzechwa PS

Contemporary Polish Copernicus
1. Wanda Penar
2. Conrad J.Lowell
3. Grzegorz Dziedzic
4. Agata Paleczny
5. Michał Wręczycki
6. Anna Krysinski
7. Daniel Pogorzelski
8. Ewa Barczyk
9. Malgorzata Kot
10. Lukasz Dudka
11. Tomasz Dubowski
12. Agata Smetaniuk
13. Barbara Bilszta

Category Description/Interview
1st place – Maya Widyna PS. Gen. T. Kościuszko
2nd place – Szymon Koszalka PS. E. Plater
2nd place – Michael Franczyk PS. Gen. W. Anders

Category Poster

1st place
1. Vanessa Mis PS im. Saint M. Kolbe
2. Patryk Czarniecki PS. Saint Kolbe
3. Aleksandra Romanowski PS. Saint M. Kolbe

2nd place
Maja Nagi PS. Gen. T. Kościuszko

3rd place
Olena Kushyna PS. Saint M. Kolbe

Category Movie

1st place
Mateusz Niewiarowski F. Konarski Polish Language School

2nd place
Julia Belcik Marshal J. Piłsudski Academy of Polish Language and Culture
Olivia Grochowski Marshal J. Piłsudski Academy of Polish Language and Culture

3rd place
Emily Bielski PS. F. Chopin
Victoria Dubowski PS. F. Chopin
Emma Rose Fraczek PS. F. Chopin

Honorable Mentions

Anna Krysiński
1. Kayla Castro PS. Saint M. Kolbe
2. Paulina Szot PS. Saint M. Kolbe
Ewa Barczyk
1. Julia Bozko PS. F. Chopin
Małgorzata Kot
1. John Cios PS im. Holy Trinity
2. Olivia Pluta PS. Holy Trinity
Barbara Bilszta
1. Sara Adamczyk PS. J. Karski
Konrad Lowell
1. Karolina Wodzińska PS. them. Gen. W. Anders
Michał Wreczycki
1. Filip Skoczen PS. J. Brzechwy

Category Description/Interview
1st place Grzegorz Dziedzic Maya Widyna PS. Gen. T. Kościuszko
2nd place Agata Paleczny Szymon Koszalka PS. E. Plater
2nd place Wanda Penar Michael Franczyk PS. Gen. W. Anders

Category Poster

1st place Daniel Pogorzelski
1. Vanessa Mis PS. Saint M. Kolbe
2. Patryk Czarniecki PS. Saint M. Kolbe
3. Aleksandra Romanowski PS. Saint M. Kolbe

2nd place Grzegorz Dziedzic
Maja Nagi PS. Gen. T. Kościuszko

3rd place Barbara Bilszta
Olena Kushyna PS. Saint M. Kolbe

Category Movie

1st place Agata Smetaniuk
Matusz Niewiarowski F. Konarski Polish Language School

2nd place: Łukasz Dudka
Julia Belcik Marshal J. Piłsudski Academy of Polish Language and Culture
Olivia Grochowski Marshal J. Piłsudski Academy of Polish Language and Culture

3rd place Tomasz Dubowski
Emily Bielski PS. F. Chopin
Victoria Dubowski PS. F. Chopin
Emma Rose Fraczek PS. F. Chopin

This competition not only honored the legacy of the greatest Polish astronomer but also inspired us to recognize and celebrate the exceptional achievements and attitudes within our community. Let's continue to seek, acknowledge, and celebrate brilliance wherever it shines!

Huge thank you to the organizers of this event, including the Polish Teachers Association in America and The Consulate General of Poland, for their efforts in making this event a success. A heartfelt thank you extends to the Polish and Slavic Federal Credit Union for their generous provision of the awards. The honorary distinctions, offered by Wisdom Publishers, deserve our recognition. And we can't overlook the delightful contribution made by Montrose Deli, providing confectionery and sweets that added a sweet touch to our celebration of excellence!

Gorące brawa dla wyjątkowych osób, które wzięły udział w konkursie „W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika”, zorganizowanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Gala zorganizowana w Muzeum Polskim w Ameryce była hołdem dla Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę jego urodzin. Uczestniczyli w niej znamienici goście, m.in. dr Tomasz Rzymkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Piotr Semeniuk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej wraz z Konsul Agatą Grochowską i Anną Czarnecką-Hebal z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, głównym sponsorem nagród.

Poszukiwania współczesnego polonijnego Kopernika zaowocowały godnymi uwagi wyróżnieniami, które rzuciły światło na błyskotliwość naszej społeczności.
Gratulujemy naszej Pani Dyrektor – Małgorzacie Kot wyróżnienia w kategorii wideo!

Brawa dla wszystkich zwycięzców:

Wyróżnienia

1. Kayla Castro PS im. Sw. M. Kolbe
2. Paulina Szot PS im. Sw. M. Kolbe
3. Julia Bozko PS im. F. Chopina
4. John Cios PS im. Trójcy Świętej
5. Olivia Pluta PS im. Trójcy Świętej
6. Sara Adamczyk PS im. J. Karskiego
7. Karolina Wodzińska PS. im. Gen.W.Andersa
8. Filip Skoczen PS im. J. Brzechwy

Współczesny polonijny Kopernik
1. Wanda Penar
2. Conrad J. Lowell
3. Grzegorz Dziedzic
4. Agata Paleczny
5. Michał Wręczycki
6. Anna Krysinski
7. Daniel Pogorzelski
8. Ewa Barczyk
9. Małgorzata Kot
10. Łukasz Dudka
11. Tomasz Dubowski
12. Agata Smetaniuk
13. Barbara Bilszta

Kategoria opis/wywiad
I miejsce Maya Widyna PS im. Gen. T. Kościuszki
II miejsce Szymon Koszalka PS im. E. Plater
III miejsce Michael Franczyk PS im. Gen. W. Andersa

Kategoria plakat

I miejsce
1. Vanessa Mis PS im. Św. M. Kolbe
2. Patryk Czarniecki PS im. Św. Kolbe
3. Aleksandra Romanowski PS im. Św . M. Kolbe

II miejsce
Maja Nagi PS im. Gen. T. Kościuszki

III miejsce
Olena Kushyna PS im. Św M. Kolbe

Kategoria film

I miejsce
Matusz Niewiarowski Polska Szkoła Językowa im. F. Konarskiego

II miejsce
Julia Belcik Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka J. Piłsudskiego
Olivia Grochowski Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka J. Piłsudskiego

III miejsce
Emily Bielski PS im. F. Chopina
Victoria Dubowski PS im. F. Chopina
Emma Rose Fraczek PS im. F. Chopina

Wyróżnienia

Anna Krysiński
1. Kayla Castro PS im. Sw. M. Kolbe
2. Paulina Szot PS im. Sw. M.Kolbe

Ewa Barczyk
1. Julia Bozko PS im. F. Chopina

Małgorzata Kot
1. John Cios PS im. Trójcy Świętej
2. Olivia Pluta PS im. Trójcy Świętej

Barbara Bilszta
1. Sara Adamczyk PS im. J. Karskiego

Konrad Lowell
1. Karolina Wodzińska PS. im. Gen. W. Andersa

Michał Wreczycki
1. Filip Skoczen PS im. J. Brzechwy

Kategoria opis/ wywiad

I miejsce Grzegorz Dziedzic Maya Widyna PS im. Gen. T. Kościuszki
II miejsce Agata Paleczny Szymon Koszalka PS im. E. Plater
III miejsce Wanda Penar Michael Franczyk PS im. Gen. W. Anders

Kategoria plakat

I miejsce Daniel Pogorzelski
1. Vanessa Mis PS im. Św. M. Kolbe
2. Patryk Czarniecki PS im. Św. Kolbe
3. Aleksandra Romanowski PS im. Św. M. Kolbe

II miejsce Grzegorz Dziedzic
Maja Nagi PS im. Gen. T. Kościuszki

III miejsce Barbara Bilszta
Olena Kushyna PS im. Św M. Kolbe

Kategoria film

I miejsce Agata Smetaniuk
Mateusz Niewiarowski Polska Szkoła Językowa im. F. Konarskiego

II miejsce Łukasz Dudka
Julia Belcik Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka J. Piłsudskiego
Olivia Grochowski Akademia Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka J. Piłsudskiego

III miejsce Tomasz Dubowski
Emily Bielski PS im. F. Chopina
Victoria Dubowski PS im. F. Chopina
Emma Rose Frączek PS im. F. Chopina

Konkurs ten nie tylko uhonorował dziedzictwo największego polskiego astronoma, ale także zainspirował nas do uznania i celebrowania wyjątkowych osiągnięć i postaw w naszej społeczności. Kontynuujmy poszukiwanie, uznawanie i celebrowanie blasku, gdziekolwiek on świeci!

Ogromne podziękowania należą się organizatorom tego wydarzenia, w tym Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich i Konsulatowi Generalnemu RP, za ich wysiłek, dzięki któremu to wydarzenie stało się sukcesem. Serdeczne podziękowania kierujemy do Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej za hojne ufundowanie nagród. Wyróżnienia honorowe, przyznane przez Wisdom Publishers, zasługują na nasze uznanie. Nie możemy też przeoczyć wspaniałego wkładu Montrose Deli, który swoimi słodyczami i przekąskami dodał słodkiego akcentu naszemu świętowaniu doskonałości!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.