984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

PMA Christmas Workshops 2023

What a magical time we had at the Polish Museum of America's Christmas workshops! Our halls were filled with the joyous sounds of laughter and creativity, all thanks to our incredible instructors: Patrycja Stępniak, Christine Frankowicz-Burd, Mirosława Link, Lidia Kowalewicz, Halina Misterka, Ania Rafacz, and Małgorzata Kot. Their passion and expertise made every moment unforgettable!

Our talented instructors guided us through crafting traditional Polish Christmas decorations and ornaments, perfect for adorning a Christmas tree. From intricately designed ornaments to delicate creations, we delved into the artistry behind these cherished pieces, embracing the heritage of Polish Christmas celebrations.

A special mention goes to Lucie Bucki and Beata Pawlikowska for sharing the beautiful flame from the Peace Light from Bethlehem, and a warm thank you to Maria Pappas for gracing us with her visit.

To all who attended and participated, thank you for making this event a resounding success! Your enthusiasm and love for Polish traditions made our Christmas workshops truly magical. Let's continue spreading joy and keeping these traditions alive! Until next time, dziękujemy!

Cóż za magiczny czas spędziliśmy na warsztatach światecznych w Muzeum Polskim w Ameryce! Nasze sale wypełniły się radosnymi dźwiękami śmiechu i kreatywności, a wszystko za sprawą naszych niesamowitych instruktorek: Patrycji Stępniak, Christine Frankowicz-Burd, Mirosławy Link, Lidii Kowalewicz, Haliny Misterki, Ani Rafacz i Małgorzaty Kot. Ich pasja i wiedza sprawiły, że każda chwila była niezapomniana!

Nasze utalentowane instruktorki przeprowadziły nas przez proces tworzenia tradycyjnych polskich ozdób bożonarodzeniowych, idealnych do ozdobienia choinki. Od misternie zaprojektowanych ozdób po delikatne kreacje – zagłębiliśmy się w kunszt kryjący się za tymi cenionymi dziełami, czerpiąc z dziedzictwa polskich obchodów Bożego Narodzenia.

Specjalne wyróżnienie należy się Lucie Bucki i Beacie Pawlikowskiej za przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju oraz serdeczne podziękowania dla Marii Pappas za zaszczycenie nas swoją wizytą.

Wszystkim uczestnikom i uczestnikom dziękujemy za tak wspaniały sukces! Wasz entuzjazm i miłość do polskich tradycji sprawiły, że nasze świąteczne warsztaty były naprawdę magiczne. Kontynuujmy szerzenie radości i podtrzymywanie tych tradycji! Do następnego razu, dziękujęmy!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.