984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Have a Blessed Good Friday!

Join us in commemorating Good Friday on March 29th! At the Polish Museum of America, we honor this solemn day with reverence and reflection. On this occasion, we're proud to share a unique aspect of our collection – the 14 cross stations painted by Sister Stanisia (Monika Kurkowska) of the School Sisters of Notre Dame.

These exquisite paintings, once housed in a church in Panna Maria, the oldest Polish settlement in Texas, carry profound historical and cultural significance. Each station tells a story of faith, sacrifice, and redemption.

We're thrilled to announce that some of these precious artworks are already undergoing conservation, preserving their beauty for generations to come. None of this would be possible without the generous support of the Holy Trinity Polish Mission and Robert Kyts and Jadwiga Roguska-Kyts, M.D. Charitable Foundation, to whom we extend our heartfelt gratitude.

As we observe Good Friday, let us contemplate the journey of Christ and the universal themes of love and forgiveness. Join us in prayer, reflection, and appreciation for the rich heritage and artistry that enrich our lives.

===

29 marca zapraszamy do uczczenia Wielkiego Piątku! W Muzeum Polskim w Ameryce z czcią i zadumą celebrujemy ten uroczysty dzień. Z tej okazji, z dumą dzielimy się wyjątkowym aspektem naszej kolekcji – 14 stacjami krzyżowymi namalowanymi przez Siostrę Stanisię (Monikę Kurkowską) ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Te wspaniałe obrazy, znajdujące się niegdyś w kościele w Panna Maria, najstarszej polskiej osadzie w Teksasie, mają głębokie znaczenie historyczne i kulturowe. Każda stacja opowiada historię wiary, poświęcenia i odkupienia.

Z radością ogłaszamy, że niektóre z tych cennych dzieł sztuki są już poddawane konserwacji, aby zachować ich piękno dla przyszłych pokoleń. Nie byłoby to możliwe bez hojnego wsparcia Polskiej Misji Duszpasterskiej Trójcy Świętej w Chicago oraz Robert Kyts and Jadwiga Roguska-Kyts, M.D. Charitable Foundation, której składamy serdecznie podziękowania.

Obchodząc Wielki Piątek, kontemplujmy drogę Chrystusa i uniwersalne tematy miłości i przebaczenia. Dołączcie Państwo do nas w modlitwie, refleksji i docenieniu bogatego dziedzictwa i artyzmu, które wzbogacają nasze życie.

In observance of Good Friday, the Polish Museum America will be closed on Friday, March 29. We will be open on Saturday, March 30. Please visit our website for Museum hours and days for tours and visits.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.