984 N. Milwaukee Ave, Chicago, IL | (773) 384-3352 | Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays, 11AM-4PM

Remembering Ludwika Nitschowa

On March 28 we celebrate the remarkable life and contributions of Ludwika Nitschowa, a multifaceted artist whose legacy continues to inspire generations.

Ludwika Nitschowa (1899-1989) was not just a sculptor, but also a painter and teacher, born in Radłów, Lesser Poland. Her journey through the world of art began in 1908 under the tutelage of Leon Wyczółkowski in Kraków, followed by studies at the Maria Niedzielska School of Fine Arts. After a formative year in Paris, she settled in Warsaw in 1919, where she honed her skills under Tadeusz Breyer's guidance at the Academy of Fine Arts.

Throughout her career, Nitschowa crafted sculptures in various mediums, including stone, bronze, plaster, ceramics, and wood. Her artistic repertoire also encompassed oil and watercolor painting, demonstrating her versatile talent. Her works, including monumental sculptures, adorn numerous public collections, both nationally and internationally.

Nitschowa's artistic focus centered on the human figure, a theme she passionately explored throughout her life. Combining realism with classical elements, her sculptures captured the essence of humanity with profound depth. Influenced by Breyer's sculptural concepts, her pieces exhibited a synthesis of form and a pursuit of monumental expression.

One of her most iconic creations, the sculpture of Maria Skłodowska-Curie, is housed within the Polish Museum of America, serving as a testament to Nitschowa's talent and the enduring legacy of Maria Skłodowska-Curie.

Join us in commemorating Ludwika Nitschowa's enduring artistic legacy by visiting the Polish Museum of America to experience her captivating sculptures firsthand!

===

28 marca upamiętniamy niezwykłe życie i zasługi Ludwiki Nitschowej, wszechstronnej artystki, której dziedzictwo wciąż inspiruje pokolenia.

Ludwika Nitschowa (1899-1989) była nie tylko rzeźbiarką, ale także malarką i nauczycielką, urodzoną w Radłowie w Małopolsce. Jej podróż po świecie sztuki rozpoczęła się w 1908 roku pod okiem Leona Wyczółkowskiego w Krakowie, a następnie była kontynuowana na studiach w Szkole Sztuk Pięknych im. Marii Niedzielskiej. Po roku formacyjnym w Paryżu, w 1919 zamieszkała w Warszawie, gdzie doskonaliła swoje umiejętności pod okiem Tadeusza Breyera w Akademii Sztuk Pięknych.

Przez całą swoją karierę Nitschowa tworzyła rzeźby w różnych technikach, w tym w kamieniu, brązie, gipsie, ceramice i drewnie. Jej repertuar artystyczny obejmował także malarstwo olejne i akwarele, co świadczyło o jej wszechstronnym talencie. Jej prace, w tym rzeźby monumentalne, zdobią liczne zbiory publiczne w kraju i za granicą.

Artystyczna uwaga Nitschowej skupiała się na postaci ludzkiej, temacie, który z pasją zgłębiała przez całe życie. Łącząc realizm z elementami klasycznymi, jej rzeźby z głębią uchwycały istotę człowieczeństwa. Jej prace, będące pod wpływem koncepcji rzeźbiarskich Breyera, wykazywały syntezę formy i dążenie do monumentalnej ekspresji.

Jedno z jej znanych dzieł, rzeźba Marii Skłodowskiej-Curie, znajduje się w Muzeum Polskim w Ameryce i stanowi świadectwo talentu Nitschowej i trwałego dziedzictwa Marii Skłodowskiej-Curie.

Zapraszamy do upamiętnienia trwałego dziedzictwa artystycznego Ludwiki Nitschowej podczas odwiedzin Muzeum Polskiego w Ameryce i poznania jej urzekającej rzeźby!

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.